Obsah

Vítejte na stránkách stříbrské mateřské školy!

Mateřská škola Stříbro p.o. vznikla v roce 2002, změnou Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1.1.2002.


Místa poskytování vzdělání nebo školských služeb jsou:

 

Mateřská škola je zapojena do projektu "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání"

projekt

Projekt

" ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ STŘÍBRO

- šablona“

spolufinancován Evropskou unií

Anotace:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.června 2017 začala mateřská školka Stříbro realizovat tento projekt. Projekt je zaměřen zejména na podporu dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské, matematiské gramotonosti a inkluzi. V rámci projektu jsme zajistili financování i pro odborně zaměřená tématická setkávání s rodiči dětí v naší mateřské školce, sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol a odbornou osobu školního asistenta a personální podporu v MŠ prostředtnictvím chůvy.

 

Věra Cikánová - ředitelka školky

 

 

V současné době má mateřská škola Stříbro 10 tříd.

Z toho:

MŠ Soběslavova 5 tříd celodenním provozem,
1 třída s polodenním provozem
kapacita - 141 dětí
MŠ Palackého 2 třídy s celodenním provozem kapacita - 47 dětí
MŠ Pastýřská 2 třídy s celodenním provozem kapacita - 44 dětí

 

Kolektiv zaměstnanců tvoří:

  • 17 kvalifikovaných pedagogických pracovnic
  • 2 nekvalifikované pedagogické pracovnice
  • 4 asistenti pedagoga
  • 1 školní asistent
  • 6 provozních zaměstnanců
  • 8 provozních zaměstnanců školní jídelny

Učitelky pracují podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání, nabízí kvalitní, standardní péči o všechny děti. Stravování poskytují školní jídelny v každé budově mateřské školy.


Přijímání dětí

Přijímáme děti ve věku 3-6 let, výjimečně mladší. Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je na úřední desce, webových stránkách, ve stříbrském tisku. Zápisy na následující školní rok probíhají zpravidla začátkem měsíce května. V případě uvolnění místa může ředitelka dítě přijmout do MŠ i během školního roku, popřípadě vyhlašuje ředitelka školy mimořádný zápis.

 

  

Aktuálně

24.01.2018

Work shop pro rodiče

Mateřská škola pořádá pro rodiče přednášku Mgr. Květy Hrbkové na téma "Pravidla a laskavé limity v rodině" Přednáška se koná v MŠ Soběslavova v 5. třídě od 15,00 hodin

Detail Kalendář akcí

24.01.2018

Přednáška " Pravidla a laskavé limity v rodině"

Mateřská škola pořádá pro rodiče přednášku Mgr. Květy Hrbkové na téma "Pravidla a laskavé limity v rodině". Přednáška se koná dne 24.1. 2018 v MŠ Soběslavova v 5. třídě od 15.00h.

Detail Kalendář akcí

29.01.2018

Lyžařský kurz

Ve dnech 29.1. - 2.2. se koná lyžařský kurz v Mariánských Lázních

Detail Kalendář akcí

08.01.2018

Přednáška pro rodiče

Přednáška na téma: "Pravidla a laskavé limity v rodině"

Detail Aktuality

02.01.2018

Přednáška pro rodiče

"Pravidla a laskavé limity v rodině"

Detail Aktuality

Nové fotogalerie

MŠ Soběslavova

02.01.2018

mikulášská nadílka

Detail

MŠ Palackého

10.01.2018

"O neposlušném pejskovi Tondovi" (leden 2018)

Detail

MŠ Pastýřská

22.01.2018

Pohádka "O neposlušném pejskovi" 10.1. 2018

Detail