Obsah

1.  Název:                                              Mateřská škola Stříbro, příspěvková organizace

2.   Důvod a způsob založení:          Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

                                                                                                     - školní stravování

                                                               Zřizovatel - město Stříbro  

                                                               zřizovací listina MŠ Stříbro.pdf (741.03 kB)

3.  Organizační struktura:                 Nadřízený orgán: Krajský úřad Plzeňského Kraje, odbor

                                                               školství mládeže a sportu

                                                               organizační struktura školy.pdf (13.02 kB)

4.  Kontaktní spojení:                          MŠ Soběslavova 374 623 427 

                                                               MŠ Přístavní         374 622 937

                                                               Školní jídelna       374 623 716

     ID datové schránka:                       y74kxbk

     Kontaktní a poštovni adresa:      MŠ Stříbro, p. o., Soběslavova 1003, 349 01 Stříbro

     Adresa úřadovny pro osobní 

     návštěvu:                                            Mateřská škola Soběslavova 1003, 349 01 Stříbro

                                                                Mateřská škola Prokopa Holého 1740, 349 01 Stříbro

    Úřední hodiny:                                   MŠ Přístavní         - pondělí 10,00 - 15, 30

                                                                MŠ Soběslavova  - úterý     10,00 - 15, 30

    Telefonní čísla:                                  MŠ Soběslavova     374 623 427 

                                                                 MŠ Přístavní            374 622 937

                                                                 Školní jídelna          374 623 716

    Číslo faxu:                                              - 

    Adresa internetové stránky:          www.materskaskola.stribro.cz

    Adresa e - podatelny:                       skolka.sobes@tiscali.cz

    Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)  

                                                                 Lenka Albertová - albertova@mustribro

                                                                 777 479 684

5.  Platby:                                                  neinvestiční náklady - 194 138 218/0300

                                                                 školní stravování        - 100 455 141/0800         

6.  IČO:                                                        709 37 621      

7.  DIČ:                                                         nejsme plátcem DPH                                                       

8.  Dokumenty:  skolni_rad_Stribr1[1] (1).doc (57 kB)

                              Organizační řád MŠ (1).doc (264.5 kB)

                              úplata za předškolní vzdělávání.doc (36 kB)

                              úplata za předškolní vzdělávání (1) (1).doc (34.5 kB)

                              vnitřní řád SJ MŠ Stříbro (1).pdf (2.39 MB)

      Rozpočet:                                           na stránkách www.mustribro.cz

9.   Žádosti o informace: žádost o poskytnutí inrofmace.pdf (25.05 kB)

10. Příjem žádostí a dalších podání: místo a způsob podání.pdf (24.42 kB)

11.  Opravné prostředky: opravný prostředek (1).pdf (23.35 kB)

12.  Fornuláře:                                        přihláška do MŠ, evidenční list, přihláška ke stravování -

                                                                k dispozici na webových stránkách - ke stažení,

                                                                nebo v MŠ

13.  Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

       vyzvedávání dítěte (2).pdf (31.17 kB)

       Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání.doc (12 kB)

14.  Předpisy

       Nejdůležitější právní předpisy

       zákon o svobodném přístupu k informacím - 

       Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

       školský zákon - Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

       vyhláška o předěkolním vzdělávání - Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

       vyhláška o školním stravování - Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování                                        

15.  Úhrady za poskytování informací:  dosud nebylo řešeno

       Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebnik_uhrad.pdf (495.93 kB)

       Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad zy poskytování informací

16.  Licenční smlouvy, výhradní licence: nejsou uzavřeny

17.   Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.: 

        Vyrocni_zprava_2017.pdf (67.39 kB)

        Vyrocni_zprava_2018.doc (17.5 kB)

        Vyrocni_zprava_2019.doc (17.5 kB)

        Vyrocni_zprava_2020.doc (35 kB)

        Výroční zpráva 2021.doc (14.5 kB)