Obsah

1.  Název:                                              Mateřská škola Stříbro, příspěvková organizace

2.   Důvod a způsob založení:          Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

                                                                                                     - školní stravování

                                                               Zřizovatel - město Stříbro  

                                                               zřizovací listina MŠ Stříbro.pdf (741.03 kB)

3.  Organizační struktura:                 Nadřízený orgán: Krajský úřad Plzeňského Kraje, odbor

                                                               školství mládeže a sportu

                                                               organizační struktura školy.pdf (13.02 kB)

4.  Kontaktní spojení:                          MŠ Soběslavova 374 623 427 

                                                               MŠ Přístavní         374 622 937

                                                               Školní jídelna       374 623 716

     ID datové schránka:                       y74kxbk

     Kontaktní a poštovni adresa:      MŠ Stříbro, p. o., Soběslavova 1003, 349 01 Stříbro

     Adresa úřadovny pro osobní 

     návštěvu:                                            Mateřská škola Soběslavova 1003, 349 01 Stříbro

                                                                Mateřská škola Prokopa Holého 1740, 349 01 Stříbro

    Úřední hodiny:                                   MŠ Přístavní         - pondělí 10,00 - 15, 30

                                                                MŠ Soběslavova  - úterý     10,00 - 15, 30

    Telefonní čísla:                                  MŠ Soběslavova     374 623 427 

                                                                 MŠ Přístavní            374 622 937

                                                                 Školní jídelna          374 623 716

    Číslo faxu:                                              - 

    Adresa internetové stránky:          www.materskaskola.stribro.cz

    Adresa e - podatelny:                       skolka.sobes@tiscali.cz

    Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)  

                                                                 Lenka Albertová - albertova@mustribro

                                                                 777 479 684

5.  Platby:                                                  neinvestiční náklady - 194 138 218/0300

                                                                 školní stravování        - 100 455 141/0800         

6.  IČO:                                                        709 37 621      

7.  DIČ:                                                         nejsme plátcem DPH                                                       

8.  Dokumenty:  Školní řád (61.5 kB)

                              Organizační řád MŠ (1).doc (264.5 kB)

                              Úplata za předškolní vzdělávání 2022-2023 (22.5 kB)

                              úplata za předškolní vzdělávání.doc (36 kB)

                              úplata za předškolní vzdělávání (1) (1).doc (34.5 kB)

                              Vnitřní řád školní jídelny - 1. část (194.77 kB)

                              Vnitřní řád školní jídelny - 2. část (209.97 kB)

                              Vnitřní řád školní jídelny - 3. část (178.57 kB)

      Rozpočet:                                           na stránkách www.mustribro.cz

9.   Žádosti o informace: žádost o poskytnutí inrofmace.pdf (25.05 kB)

10. Příjem žádostí a dalších podání: místo a způsob podání.pdf (24.42 kB)

11.  Opravné prostředky: opravný prostředek (1).pdf (23.35 kB)

12.  Fornuláře:                                        přihláška do MŠ, evidenční list, přihláška ke stravování -

                                                                k dispozici na webových stránkách - ke stažení,

                                                                nebo v MŠ

13.  Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

       vyzvedávání dítěte (2).pdf (31.17 kB)

       Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání.doc (12 kB)

14.  Předpisy

       Nejdůležitější právní předpisy

       zákon o svobodném přístupu k informacím - 

       Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

       školský zákon - Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

       vyhláška o předěkolním vzdělávání - Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

       vyhláška o školním stravování - Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování                                        

15.  Úhrady za poskytování informací:  dosud nebylo řešeno

       Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebnik_uhrad.pdf (495.93 kB)

       Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad zy poskytování informací

16.  Licenční smlouvy, výhradní licence: nejsou uzavřeny

17.   Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.: 

        Vyrocni_zprava_2017.pdf (67.39 kB)

        Vyrocni_zprava_2018.doc (17.5 kB)

        Vyrocni_zprava_2019.doc (17.5 kB)

        Vyrocni_zprava_2020.doc (35 kB)

        Výroční zpráva 2021.doc (14.5 kB)