Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách stříbrské mateřské školy

 

Mateřská škola Stříbro p.o. vznikla v roce 2002, změnou Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1.1.2002.


Místa poskytování vzdělání nebo školských služeb jsou:

 

Mateřská škola je zapojena do projektu "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání"

Projekt
MŠ STŘÍBRO ŠABLONY II
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je poskytnutí pedagogům personální podporu prostřednictvím chůvy, pro integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu, dále podpora profesního růstu pedagogických pracovníků a realizace odborně zaměřených tématických setkávání s rodiči dětí v MŠ.


projekt

Projekt

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ STŘÍBRO

- šablona

spolufinancován Evropskou unií

Anotace:

Projekt je zaměřen na jedno nebo kombinaci následujících témat:

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.června 2017 začala mateřská školka Stříbro realizovat tento projekt. Projekt je zaměřen zejména na podporu dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské, matematiské gramotonosti a inkluzi. V rámci projektu jsme zajistili financování i pro odborně zaměřená tématická setkávání s rodiči dětí v naší mateřské školce, sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol a odbornou osobu školního asistenta a personální podporu v MŠ prostředtnictvím chůvy.

 

Věra Cikánová - ředitelka školky

 

 

V současné době má mateřská škola Stříbro ve třech budovách 10 celodenních tříd a 1 polodenní třídu.

Z toho:

MŠ Soběslavova

5 tříd s celodenním provozem, 1 třída s polodenním provozem

MŠ Palackého 1 třída s celodenním provozem
MŠ Přístavní 4 třídy s celodenním provozem

Každá budova MŠ disponuje moderně vybavenou školní kuchyní a poskytuje dětem školní stravování.

 

Kolektiv zaměstnanců tvoří:

  • 22 kvalifikovaných pedagogických pracovnic
  • 1 nekvalifikovaná pedagogická pracovnice
  • 3 asistenti pedagoga
  • 7 provozních zaměstnanců
  • 9 provozních zaměstnanců školní jídelny

Učitelky pracují podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání,Nabízí kvalitní, standardní péči o všechny děti.


Přijímání dětí

Přijímáme děti ve věku 3-6 let, výjimečně mladší. Pro děti mladší 3 let je přizpůsobená třída v MŠ Přístavní. Pro přijímání dětí ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je na úřední desce, webových stránkách, ve stříbrském tisku. Zápisy na následující školní rok probíhají zpravidla začátkem měsíce května. V případě uvolnění místa může ředitelka dítě přijmout do MŠ i během školního roku.

 

  

Aktuálně

Nové fotogalerie

MŠ Soběslavova

24.10.2020

5. třída Broučci - podzimní hrátky a tvoření

5. třída Broučci - podzimní hrátky a tvoření

Podzimní hrátky

Detail

MŠ Palackého

24.10.2020

Třída Kamarádi - tvoříme z listů

Třída Kamarádi - tvoříme z listů

Lístek k lístečku dám, copak z toho asi udělám ...

Detail

MŠ Přístavní

24.10.2020

Třída Delfínci - hrajeme si a vytváříme

Třída Delfínci - hrajeme si a vytváříme

S listím je velká zábava

Detail