Obsah

Aktuality

 

Milí rodiče,

máme za sebou období téměř dvou měsíců. Zdálo by se, že jsme zvládli adaptaci dětí v mateřské škole, ale není to všude stejné. Děti jsou letos velmi často nemocné, málo chodí do školky, a tak často po nástupu po nemoci si opět zvykáme. V kolektivu našich dětí se nákaza šíří rychle. Jsme proto velmi rády a děkujeme, že jste zodpovědní a do školky vodíte děti zdravé.  Buďte i nadále ohleduplní k ostatním a i dítě s rýmou a kašlem nechte pokud možno uzdravit doma. 

Co se týká aktivit v MŠ, čeká nás už teď v říjnu sférické kino s pohádkou, výlet předškoláků do lesa a venkovní setkání s Vámi rodiči a dětmi. Každá školka si dle svého uvážení vybere termín podzimního setkání.

Lampionový průvod se „sv. Martinem“ letos neplánujeme. Nevíme jaká bude situace a tuto akci musíme plánovat minimálně 30 dní dopředu ve správním řízení ohledně omezení dopravy na komunikacích atd.

Co ale plánujeme je "Vánoční slavnost" na den 13. 12. 2021 v městském muzeu. Snad se nám vše vydaří.

V době vánočních prázdnin (23. 12. - 31. 12. 2021) by měl být provoz MŠ přerušen. Pokud zřizovatel schválí návrh na přerušení provozu, budete v prosinci platit školné 380,-Kč (včas dáme na vědomí). Děkujeme za Vaše vyjádření ohledně přerušení provozu.

Dále prosíme rodiče ještě jednou o kontrolu a případnou změnu či zrušení (u předškoláků) trvalých příkazů plateb školného.

Přeji Vám i dětem hodně zdraví

Věra Cikánová-MŠ Stříbro

 

 

Schůzka rodičů v MŠ Palackého

se koná 22. 9. 2021  v 15, 30 hodin v 1. třídě MŠ 

na programu – organizace prvního pololetí v MŠ a platby

                           akce v MŠ

                           SRPŠ

 

 

Vážení rodiče,

Blíží se čas nového školního roku, proto mi dovolte několik informací k provozu od 1. 9. 2021.

Ve školce se nebudou testovat děti ani zaměstnanci (95% zaměstnanců je očkováno).

Na základě „Doporučení ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022“ nastavujeme tato pravidla:

- třetí osoby (zákonní zástupci) vstupují do budovy na dobu nezbytně nutnou

s respirátorem či rouškou, dodržují použití dezinfekce u vstupu do budovy

- v případě zjištění nemoci u dítěte (teplota, kašel, rýma apod.) je nutné okamžitě dítě vyzvednout, je třeba aktualizovat kontakty rodičů - nahlásit změny

- nemocní zaměstnanci, rodiče, děti musí zůstat doma

- z důvodu zajištění hygienického pitného režimu zejména venku si budou děti nosit podepsané pitíčko (lahvičku) typu „KUBÍK“ (v MŠ budeme doplňovat)

- prostory MŠ a hračky budou častěji dezinfikovány

 

V případě, že jste se právě vrátili s dětmi ze zahraniční dovolené, platí toto opatření:

- MŠ (či obdobná instituce) nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let a které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, respektive po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy

Věříme ve Vaši spolupráci, sledujte nástěnky v MŠ či webové stránky: materskaskola.stribro.cz - sekce aktuality na příslušném pracovišti MŠ.

Věra Cikánová- MŠ Stříbro

 

 

 

Zprávy