Obsah

Ekologická výchova s pí. Ing Lenkou Krabcovou

Velmi zajímavé povídání o volně žijících zvířatech a živočiších si pro děti navštěvující MŠ Palackého připravila pí. Ing. Lenka Krabcová ze Záchranné stanice Spálené Poříčí. V rámci ekologické výchovy je tak u dětí probouzen a upevňován souladný vztah k okolnímu prostředí a všemu živému, co je obklopuje. Děkujeme za krásný zážitek