Obsah

Školní jídelna - vnitřní řád


Školní jídelna se řídí vyhláškou MŠMT č. 107-2005 sb. a spotřebním košem, tj. výživovými normami, které sestavil hlavní hygienik podle jednotlivých věkových kategorií. Sleduje se spotřeba masa, luštěnin, ryb, ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, cukrů a tuků.

Více informací rodičům poskytne portál www.rodiceaskolnijidelny.cz - průvodce rodiče. Zde najdete receptury výživové normy, ceny jídel, velikost porce, denní dávky pro děti mateřské školy, sestavování a hodnocení kvality jídelníčků, co znamená "spotřební koš", vyhlášky a směrnice o školním stravování.

Školní jídelna připravuje pro děti oběd a dvě doplňková jídla včetně pitného režimu.

Cena je stanovena pro jednotlivé kategorie strávníků s ohledem k jejich věku. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví zákonný zástupce po dohodě s ředitelkou MŠ způsob a rozsah stravování.


1. kategorie stravování - celodenní provoz

přesnídávka 7,- 8,-
oběd   16,- 17,-
svačina  6,- 6,-
pitný režim  3,- 3,-
celkem    32,- pro děti tři až šestileté 34,- pro děti sedmileté


2. kategorie stravování - polodenní provoz

přesnídávka 7,- 8.-
oběd    16,- 17,-
pitný režim  3,- 3,-
celkem   26,- pro děti tři až šestileté 28,- pro děti sedmileté


Platby stravného

Probíhají inkasním převodem vždy 20. následujícího měsíce.

Při nástupu dítěte do MŠ vybíráme jednorázovou, vratnou zálohu ve výši 1000,- Kč.


Omlouvat dítě

Je nutné den předem ve třídě u p. uč., popřípadě v den nepřítomnosti dítěte osobně nebo telefonicky do 6:30 hodin. Pokud nebude dítě omluveno včas, je mu počítáno stravné.

V době nemoci je možno první den nemoci dítěte odebrat si  napočítaný oběd do jídlonosiče ve třídě, kterou dítě navštěvuje, v době výdeje oběda. 


Výdej oběda v MŠ Palackého

v 1. třídě v 11:30 hodin
ve 2. třídě ve 12:00 hodin