Obsah

MŠ Stříbro, pracoviště Pastýřská 522

Charakteristika školy

Mateřská škola v Pastýřské ulici je pracovištěm poskytující vzdělávání Mateřské školy Stříbro p. o., která vznikla v lednu 2002 sloučením stříbrských mateřských škol.

Tato mateřská škola je netypizovaná, nachází se v klidné části centra města, uprostřed rozlehlé zahrady s mnoha stromy a velmi členitým terénem. Školní zahrada umožňuje dětem vyžití během celého školního roku.

MŠ je dvoutřídní s heterogenním uspořádáním tříd.Tomuto věkovému schématu je aktuálně zohledněn třídní vzdělávací program, který je v záhlaví shodný pro obě třídy.

První třída prošla nedávno celkovou rekonstrukcí s výměnou nábytku. Interiér druhé třídy je vybavený starším nabytkem, vhodně přizpůsobeným potřebám dětí. Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvímkvalitních a funkčních hraček.

Kapacita MŠ je 44 míst a je naplněna.

Provoz MŠ - 6:00 - 16:30 hodin

 

Zastřešující školní výchovně vzdělávací program vychází z koncepce MŠ Stříbro. 

MOTTO ŠKOLY :

„OTVÍREJME OČI - DĚTSKÉ OČI

OTVÍREJME SRDCE - DĚTSKÁ SRDCE

OTVÍREJME SE SPOLU A PRO SEBE

UČME SE S DĚTMI A OD DĚTÍ..."

 

MŠ je zaměřena na všestranný rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého a tvořivého dítěte s ohledem na jeho individualitu a zdravý rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními vlastnostmi. Vedeme děti k ohleduplnosti, toleranci, komunikaci, kamarádství a respektování druhého, ale i ke kladnému vztahu k přírodě, k našemu městu a okolnímu světu. Ve třídách se snažíme vytvářet  příjemnou, radostnou atmosféru a ovzduší plné důvěry a bezpečí. To vše ve spolupráci s rodinou. 

 

Výchovně vzdělávací nabídka je rozpracována do těchto integrovaných bloků:

 • UTŘI RACHLE SLZIČKY, POJĎ DO NAŠÍ ŠKOLIČKY
 • OTVÍRÁME OKNO BAREVNÉHO PODZIMU 
 • PŘIJEDE MARTIN NA BÍLÉM KONI? 
 • OTVÍRÁME OKNO BÍLÉ ZIMY
 • PŮJDEM SPOLU ZA PÍSNIČKOU? 
 • OTVÍRÁME OKNO VOŇAVÉHO JARA
 • OTVÍRÁME OKNO TOULAVÉHO LÉTA

Každý integrovaný blok je zakončen společnou činností s rodiči.

  

Naše třídy

 • 1. třída - BERUŠKY
 • 2. třída - MAZLÍCI

„Já jsem kluk a ty jsi holka, nám se líbí naše školka.
Náš kamarád sluníčko, je jak žluté klubíčko.
Žlutý Mazlík s námi je, každý den se radujem
a zelený Uzlíček, je Mazlíka bratříček."

Každý integrovaný blok je zakončen společnou činností s rodiči. 

 

Personální obsazení

Vedoucí učitelka, učitelka 2. třídy

 • Hana Soukupová 

Učitelky:

 • Hana Audesová - učitelka 1. třídy
 • Daniela Suková - učitelka 1. třídy
 • Vladimíra Zichová - učitelka 2. třídy

Asistentka pedagoga:

 • Marková Štěpánka

Kuchařka:

 • Michaela Žílová

Školnice

 • Prýmková Drahomíra

 

Co dělají děti celý den?

6:00 - 8:25 Dobré ráno raníčko, přivítá mě sluníčko.
Budu si teď hrát.
8:25 - 8:50 Už mám velký hlad
8:35 - 9:00 Ranní svačinku si dám rád.
8:50 - 9:50 Při hře se sluníčkem se učím, poznávám maluji, stříhám,
9:00 - 10:00 a také tancuji a cvičím.
9:50 - 11.25 Za okny je krásný den,
10.00 - 11.45 rychle běžím za sluníčkem ven.
11.25 - 11:50 Oběd sníme spolu,
11:45 - 12:15 u krásně prostřeného stolu.
11:50 - 14:15 Po pohádce od sluníčka,
12:15 - 14:25  odpočinou si tvá očička.
14:15 - 14:45 Je čas na odpolední svačinku....
14:25 - 15:00  
14:45 - 16:30 Pohraji si chvilinku a už vyhlížím maminku.
15.00 - 16:30  

 

Předpokládané akce Mateřské školy

 • Schůzka rodičů
 • Divadelní představení
 • Vítání občánků podle plánu
 • Dožínky SOŠ Stříbro
 • Podzimní dílničky
 • Fotografování - vánoční foto
 • Lampionový průvod na sv. Martina
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Vánoční trhy
 • Návštěvy v ZŠ
 • Karneval masek 
 • Zimní sportování
 • Vítání jara - Morana
 • Velikonoční koledování
 • Pálení čarodějnic
 • Den Země
 • Sportovní den
 • Malá maturita
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky
 • Narozeninové dny
 • Kulturní akce MKS - divadelní a filmová představení