Obsah

Aktuality

TELEFONNÍ KONTAKT do MŠ Přístavní - 607 856 934

 

SCHŮZKA RODIČŮ pro rodiče dětí zapsaných do MŠ v ulici Prokopa Holého se koná 19. 9. 2018 v 15,30 hodin. v přízemi nové školky.

Na programu bude seznámení se školním řádem, organizace MŠ,,platby v MŠ, akce v MŠ, SRPŠ.

 

Vážení rodiče,

od 17. 9. 2018 bude zahájen zkušební provoz zatím dvou tříd v MŠ "Přístavní" v ulici Prokopa Holého.

Prosím rodiče dětí, kteří nepotřebují využít tento zkušební provoz, aby omluvili své děti na telefonním čísle 374 623 427, 724 761 786 nebo emailem - skolka.sobes@tiscali.cz

Důvodem je předpokládaná vysoká naplněnost zkušebních tříd. Do plnohodnotného provozu by pak mohly děti nastoupit 1. 10. 2018

Velmi děkuji za pochopení a zároveň Vás zvu na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v nové MŠ "Přístavní" v ulici Prokopa Holého se koná 15. 9. 2018 od 10,30 do 15, 00 hodin

Věra Cikánová - ředitelka MŠ

 

 

Vážení rodiče a milé děti,

V nové MŠ „Přístavní“ proběhne kolaudace dne 30. 8. 2018 a v nejbližších dnech po kolaudaci bude zapsána do rejstříku škol.

O víkendu 1. a 2. 9. 2018 a v prvních týdnech budou v interiérech školky probíhat dokončovací práce. Protože chceme Vašim dětem připravit příjemné a bezpečné prostředí, budeme v prvním zářijovém týdnu stěhovat a vybavovat třídy, kuchyň a ostatní zázemí školy. V týdnu od 17. 9. pravděpodobně zahájíme zkušební provoz ve dvou třídách, abychom zjistili, že vše funguje, jak má – elektrospotřebiče, sociální zařízení a vše nové, nutné pro chod MŠ při plném počtu dětí. Plnohodnotný provoz celé školky je plánován od 1. 10. 2018.

Věříme, že odložený start přinese Vám, Vašim dětem i nám dobrý a bezproblémový rozjezd    do nového školního roku a že se budeme všichni v nové MŠ cítit spokojeně a bezpečně. Velmi děkuji a vážím si Vaší vstřícnosti při opožděném nástupu dětí do MŠ.

Případné změny a aktuální informace Vám včas sdělíme na našich internetových stránkách.

 

Věra Cikánová – ředitelka MŠ

 

Aktuální informace k zahájení školního roku v MŠ Stříbro:

Děti, které byly přijaty do MŠ Soběslavova, mohou nastoupit do školky v pondělí 3. 9. 2018. Seznamy s rozdělením dětí do tříd jsou umístěny ve vestibulu obou pavilonů mateřské školy.

Pro děti přecházející do MŠ „Přístavní“ z MŠ Pastýřská je připraven náhradní provoz ve třídě v MŠ Palackého (v přízemí). Přivítají je paní učitelky z MŠ Pastýřská.

Pro děti přecházející do MŠ „Přístavní“ z MŠ Palackého, z MŠ Soběslavova a pro nově přijaté děti, které nemohou nastoupit v pozdějším termínu, je připravena třída v MŠ Soběslavova (bývalá polodenní třída – nízký pavilon – vchod od ředitelny) 

Náhradní provoz v této podobě potrvá do konce září.

Na zkušební provoz do nové MŠ od 17. 9. 2018 mohou nastoupit ostatní přijaté děti do této MŠ, které do této doby nenastoupí.

 

 

 

 

Zprávy