Obsah

Aktuality

 

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Prázdninový provoz začíná ve čtvrtek 1. 7. 2021 a končí 31. 8. 2021. V měsíci červenci bude zajištěn provoz v budově MŠ Přístavní, v měsíci srpnu v budově MŠ Soběslavova.

Ve čtvrtek 26. 8. 2021  nastoupí děti již do svých tříd v jednotlivých budovách MŠ.

Děti přihlášené na prázdniny budou zařazeny do tříd s provozem a jejich seznam bude v prostorách MŠ zveřejněn. Za tyto děti rodiče zaplatí standardně školné i stravné.           

K prázdninovému provozu přijímáme pouze děti rodičů, jež nemají pohledávky na školném či stravném.

Rodiče, kteří nepotřebují  pro své děti prázdninový provoz, budou od těchto plateb osvobozeni.  

K prázdninovému provozu děti do MŠ potřebují: oblečení do třídy a ven, ručník, pyžamko, lůžkoviny, lahvičku s pitím pro pobyt venku. 

Telefonní číslo pro omlouvání v době prázdninového provozu - 607 856 934

 

 

Rodiče pozor změna,

po domluvě ředitelky MŠ s panem starostou je na stužkování předškoláků 16. 6. 2021 povolen vstup dvěma dospělým osobám. Zároveň se mění čas některým třídám následovně:

15,00 – děti z MŠ Palackého a z MŠ Soběslavova – 5. třída

15,30 – děti z MŠ Soběslavova - 2. třída

16,00 – děti z MŠ Soběslavova - 4. třída

16,30 – děti z MŠ Přístavní - 1. skupina

17,00 – děti z MŠ Přístavní - 2. skupina

 

Slavnostní stužkování předškoláčků proběhne na stříbrské radnici dne 16. 6. 2021

v tuto dobu – 15,00 – děti z MŠ Palackého a Soběslavova – 5. třída

                            15,30 – děti z MŠ Přístavní

                            16,00 – děti z MŠ Soběslavova – 2. třída

                            16,30 – děti z MŠ Soběslavova – 4. třída

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

- dítě doprovodí jedna dospělá osoba

- pro vstup na akci doprovod dítěte předloží jedno z těchto potrvrzení

   potvrzení o negativním testu (antigenní nebo PCR)

   potvrzení o očkování (ukončené nebo 22 dnů po 1. dávce)

   potvrzení o prodělané nemoci COVID 19

- v budově radnice je nutné použít dezinfekci, ochranu nosu a úst,

   dodržovat rozestupy

Kontrola hygienických opatření proběhne při vstupu do radnice.

 

 

 

ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY STŘÍBRO OZNAMUJE VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STŘÍBRO

pro školní rok 2021 /2022

Seznam dětí přijatých pod registračními čísly:

MŠ Soběslavova ulice

6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 22, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 38, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 69, 70, 73, 83, 88

MŠ Přístavní ulice Prokopa Holého

13, 17, 18, 30, 37, 39, 41, 45, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 84, 87, 89

MŠ Palackého ulice

8, 14, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 40, 81, 82, 85, 86

 

Seznam dětí nepřijatých pod registračními čísly:

z důvodu naplnění kapacity a velmi nízkého věku

35, 36, 49, 51

z důvodu trvalého pobytu mimo město Stříbro

(nepatří do spádového obvodu města Stříbra)

16, 21, 47, 58, 67, 68, 71, 76

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

do MŠ Palackého a MŠ Přístavní se koná:

22. 6. 2021 v hale MŠ Přístavní v 16,00 hodin

do MŠ Soběslavova se koná:

21. 6. 2021 v 5. třídě MŠ Soběslavova v 16,00 hodin

Schůzka pro rodiče nepřijatých dětí se koná:

23. 6. 2021 v ředitelně MŠ Soběslavova v průběhu 10,00 až 16,00 hodin

Na programu schůzek jsou organizační záležitosti MŠ a vyzvednutí rozhodnutí. Přítomnost dětí není vhodná.

za MŠ ředitelka Věra Cikánová 

 

 

Milí rodiče, 

na základě rozvolnění mimořádných opatření v Plzeňském kraji otevíráme od pondělí 26. 4. 2021 mateřskou školu pro všechny děti. Vaše děti tedy nastoupí do svých kmenových tříd. Počítáme s nimi, a proto  budete-li potřebovat děti omluvit, omluvte je formou SMS zprávy na číslo telefonu Vaší třídy.

Děti se již nebudou testovat a bude umožněn vstup rodičů do budovy. V MŠ i nadále dodržujte tato opatření - omezený počet dospělých osob, zakrytí úst a nosu a používání dezinfekce.

Platba za měsíc duben bude počítána při nástupu dítěte:

od 19. 4. 2021: celodenní docházka - 321,- Kč, polodenní docházka - 214,- Kč

od 26. 4. 2021: celodenní docházka- 160,- Kč, polodenní docházka - 107,- Kč

Případné přeplatky za platby neinvestičních nákladů "školkovné“ vrátíme na základě vyplněné žádosti (najdete na webu v dokumentech ke stažení). V květnu a v červnu nedojde-li  v MŠ ke karanténě či nutnému omezení provozu, již nebudete osvobozeni od plateb "školkovného".

za MŠ Stříbro Věra Cikánová

 

Pojďme poděkovat Zemi 22.4.2021

Milé děti a rodiče,

paní učitelky z MŠ Přístavní dostaly nápad, jak poděkovat naší Zemi. Pojďme vyrobit berušky, brouky a včely z odpadového materiálu (pet láhve, proložky od vajíček, plastové kelímky, atd…).

Doneste je do školky nejpozději do 22. 4. 2021 a potom si je pověsíme na plot školky za šňůrku nebo si je zapíchneme do trávy před budovou MŠ (tam kde leze Beruška).

Výzva je určena hlavně pro děti, které jsou doma, ale zapojit se může každý. Moc se těšíme na vaše nápady…..

 

                                                                                                              učitelky z MŠ Přístavní

 

ORGANIZACE ZÁPISU  MŠ STŘÍBRO, p. o.

zpracováno na základě Opatření MŠMT k organizaci zápisů do MŠ pro rok 2021/2022

Zápis proběhne v termínu od 3. 5. 2021 do 16. 5. 2021 následovně:

zápisy proběhnou bez přítomnosti dětí a pokud je to možné, bez přítomnosti rodičů. Registrační číslo sdělíme emailem, datovkou nebo telefonicky ( pište do žádosti datovou schránku, telefon a email)

Možnosti zápisu

 

1. datovou schránkou

y74kxbk

2. email s elektronickým podpisem

skolka.sobes@tiscali.cz označit ZÁPIS 2021

3. email bez elektr. podpisu

nutno přijít osobně podepsat do 5 dnů  ZÁPIS

4. poštou

možnost vložení do schránky na ředitelství MŠ Soběslavova

5. osobní podání po telef. dohodě  

374 623 427

termín podání osobně 10. 5. - 12. 5. 2021 po telefonickém objednání ve dnech 3. 5. - 5. 5. 20213. 5. - 5. 5. 20213. 5. - 5. 5. 2021 v době od 9,00 - 14,30 hodin

Co potřebujete k zápisu: kopie OP alespoň jednoho rodiče,  kopie RL dítěte, tiskopisy- žádost, přihláška ke stravování, evidenční list s potvrzením pediatra (podepsané oběma  rodiči),

tiskopisy najdete   : na webu MŠ Stříbro : www.materskaskola.stribro.cz    

nebo vyzvednete :  v květinářství Kříž    

                                     v papírnictví Dráždil   

 

 

ZHODNOCENÍ HRY "VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ"

Milé děti,

věříme, že jste si společně s rodiči celoškolkovou hru VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ užili a zároveň poznali naše město a okolí zase o něco lépe. Sluníčko se také snažilo vám ,, putování,, zpříjemnit, což jsme viděly na pěkných fotografiích, které jste nám posílali a my jsme si je vystavily v MŠ. Až bude možnost a opět se všichni sejdeme, povíte nám o svých zážitcích a za to vás čeká sladká odměna.

Těšíme se na vás a nové společné zážitky. 

                                                                                                            Učitelky z MŠ Přístavní

 

 

Informace ke způsobu testování, které bude probíhat v naší MŠ - testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21 (1).pdf (1.67 MB) 

Testovat se bude dítě s maminkou nebo s osobou, která jej do školky přivede. Učitelka poskytne instruktáž, radu či pomoc, zapíše výsledek testu a přijme (nepřijme) dítě do školky.

Podrobné informace najdete na adrese https://testování.edu.cz/pro - rodiče. 

Rodiče pozor!

Dodržujte příchod do MŠ nejdéle do 8 hodin! Po osmé hodině se budou dezinfikovat vstupní prostory MŠ.

 

 

Vážení rodiče,

s účinností od 12.4.2021 do odvolání se omezuje provoz škol. Mateřská škola bude otevřena pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním (to znamená pro děti narozené do 31.8.2015) Tyto děti mají povinné předškolní vzdělávání a jejich případnou nepřítomnost je třeba řádně omluvit.

Provoz zajistí  v MŠ Soběslavova 1. + 2. třída 1. pavilonu pro děti z 2. a 5. třídy, 3. + 4. třída 2. pavilonu pro děti ze 4. třídy.                       

V MŠ Přístavní  zajistí provoz 3. + 4. třída pro děti z těchto tříd.                 

V MŠ Palackého zajistí provoz 2. třída.

Děti budou rozděleny do skupin v počtu do 15 ve třídě. Nemůžeme zajistit všem dětem nástup do kmenové třídy. V případě, že bude Vaše dítě zařazeno do jiné třídy, prosím vysvětlete dětem toto opatření. Seznamy dětí o zařazení vyvěsíme v MŠ. Ve třídách děti nemusí mít ochranu nosu a úst. Samozřejmostí bude zvýšená hygiena, dezinfekce, větrání a další doporučení vedoucí k ochraně zdraví. 

Děti se budou 2x týdně testovat neinvazivními antigenními testy za asistence zákonného zástupce nebo jiné dospělé osoby. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní vzdělávání. Není možné použít vlastní test, případně testovat dítě doma. Testování zajistíme v šatnách a předsálí mateřských škol. Počítejte proto s časovou rezervou minimálně 15 minut.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Doprovod i vyzvedávání dítěte z MŠ zajistí vždy jen jedna dospělá osoba - nechoďte do MŠ s dalšími osobami ani se sourozenci dítěte. V prostorách MŠ musí být zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví. Věřím, že tato opatření s Vaší pomocí zvládneme.

Věra Cikánová - MŠ Stříbro

 

Informace k platbě školného: 

Rodiče dětí mladších, které nemají povinné předškolní vzdělávání, budou osvobozeni od platby neinvestičních nákladů v měsíci dubnu pokud pro ně nebude v tomto měsíci obnoven provoz.                                                    Snížena na polovinu bude platba v případě obnovení provozu od 19. 4. 2021.

Pro případné přeplatky vyplňte žádost o vyúčtování neinvestičních nákladů          (ve složce - ke stažení) a doručte do MŠ vhozením do schránky v MŠ nebo emailem.

 

 

 

Mateřská škola Stříbro vyhlašuje jarní výzvu pro děti a rodiče:

                                     „PŘIVÍTEJME SPOLU JARO“

Protože nemůžeme společně přivítat jarní dny, vyhlašujeme tuto výzvu. Poproste své rodiče,prarodiče, tety a strejdy a všechny známé bydlící v našem městě, aby vyrobili první jarní kytičky. Poté je nalepili na svá okna.

Vás, milé děti prosíme, abyste po ozdobených oknech pátraly , vyfotily nejhezčí jarní okno a poslaly nám fotečky pomocí rodičů na email:

                                    skolka.sobes@tiscali.cz do 13. 4. 2021

My fotky vyhodnotíme a v příštím Zpravodaji vyhlásíme 3 nejhezčí ozdobená okna.

Věříme, že tím přivoláme jaro a sluníčko a dobrou náladu, kterou už všichni moc potřebujeme.

 

                                                                                                                   MŠ Stříbro

 

Pro Dubánky - třída delfínku

Ahoj Dubánci.

Úkol na měsíc duben nebude vůbec lehký. Vyluštěte společně s rodiči hádanky a nakreslete do deníčku. Věřím, že to zvládnete.

 

1/ Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? Kdo tě hlídá s kamarády? Zlatá koule z oblohy.

2/ Malá kytka celá bledá, ze sněhu ven cestu hledá. Při teplotě na nule, rozkvétají .......

3/ Z květu na květ poletuje, vesele si prozpěvuje. Sladký nektar střádá, vše sladké má ráda. Vše udělá hned a my máme ....

4/ Žížaly mu nevěří, venku chodí bos, pěkný hlásek, černé peří, oranžový nos.

 

MŠ Přístavní připravila pro děti a rodiče všech mateřských škol zábavnou hru

                                             "VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ"

                                            Termín akce: úterý 30. 3. 2021 - pondělí 5. 4. 2021

                                            čas: kdykoliv budete mít čas a chuť

                                            organizace: individuálně

                                            start: u MŠ Přístavní kde si vyzvednete pokyny a mapy ( uvnitř roury                                                            zavěšené na vrátkách)

                                            s sebou: papír a tužku

                                            trasa: můžete si rozložit do několika dnů ( úkoly plněné ve městě,                                                                  úkoly plněné v přírodě)

                                            fotky: můžete posílat na emailovou adresu

                                                     skolka.sobes@tiscali.cz

                                            závěr: vyplněné mapy -  zakroužkujte v mapě místa, kde jste plnili                                                               úkoly se jménem dítěte, názvem školky a třídy vhoďte                                                                         do poštovní schránky MŠ Přístavní (vchod ke kuchyni)

                                                                             

                                                                                  PŘEJEME VÁM POHODOVÉ VELIKONOČNÍ DNY

                                                                                                                     učitelky z MŠ Přístavní

 

 

Vážení rodiče,

v reakci na Vaše dotazy ohledně otevření MŠ Vám sděluji, že všechny budovy MŠ jsou do odvolání uzavřeny.

I nadále sledujte webové stránky s dalšími informacemi.

                                                                                                                                 Děkuji.

                                                                                                                          Věra Cikánová, ředitelka MŠ

 

 

Vážení rodiče,

 

na základě prodloužení nouzového stavu a dalších vládních opatření, jsou nadále všechny budovy MŠ uzavřeny do 28. 3. 2021.

Sledujte naše webové stránky s dalšími informacemi.

                                                                                    Děkuji

                                                                                  Věra Cikánová, ředitelka MŠ

 

Pro třídu Dubánků (Delfíni)

Milí Dubánci,

vyhlašujeme březnový úkol. Do vašeho deníčku nakreslete velikonoční vejce. Necháme na vás, jak si s tím poradíte. Vajíčko můžete nakreslit pastelkami, vodovkami, dle vaší fantazie. Kdo deníček nemá, nevadí, vajíčko si nakreslí na jiný papír a pak se obrázek vloží do deníčku dodatečně. Už se těšíme na vaše obrázky, jistě budou krásné a barevné.

Hezké tvoření vám přejí paní učitelky Jolka a Evička.

 

Vážení rodiče,

na základě vyhlášení nouzového stavu vláda uzavřela mateřské školy

od 1. 3. 2021. V měsíci březnu neplaťte školné, případné OČR vyřešíte na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 

Zde najdete tiskopis na ošetřování dětí v případě uzavření MŠ.

Rodiče předškoláků spojte se s učitelkami a domluvte si vyzvednutí distanční výuky. Také můžete použít naši „školku na dálku „ na webu MŠ a plnit úkoly , které pak přinesete do MŠ.

 

Sledujte průběžně naše webové stránky, budeme Vás aktuálně informovat……..

 

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci Vás prosím o spolupráci. Pokud máte podezření na jakoukoliv nemoc u dětí-nevoďte je do školky.

Pokud Vy nebo někdo z rodiny má karanténu či nemoc COVID -jsou Vaše děti automaticky doma.

Dodržujme všichni roušky , dezinfekci , 2 dospělí v šatně.

My se snažíme zajistit provoz MŠ i když nám chybí hodně zaměstnanců ( učitelky, školnice, kuchařky)

Vás prosíme o dodržování hygieny pro zajištění provozu školek.

Blíží se jarní prázdniny, které začínají 22.2.2021

Předškoláci v tomto období nemají povinné vzdělávání..

Pokud můžete, dopřejte jim pár dnů volna….

 

Vyučtování neinvestičních nákladů bude pozdrženo z důvodu nemoci pověřeného zaměstance.

Děkujeme za pomoc

 

Vážení rodiče,

Právě pro Vás připravujeme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ. Potvrzení se vydává pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2020 a dostanete jej od paní učitelky ve třídě Vašeho dítěte koncem ledna.

Dále máte možnost zažádat si o vrácení přeplatku neinvestičních nákladů za měsíc prosinec, kdy ve třídách s nařízenou karanténou nebylo „školné“ počítáno a v ostatních třídách s provozem do 18. 12. 2020 bylo stanoveno na polovinu. Žádosti máte k dispozici na webu MŠ (složka ke stažení) nebo ve třídách Vašich dětí.

 

 

Vážení rodiče,

Od 4. 1. 2021 vstupujte do šaten v omezeném počtu - vždy 2 dospělé osoby v šatně.

Dle  instrukcí MŠMT je vstup těchto osob v omezeném počtu doporučen jen na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí dítěte.

Dítě do MŠ doprovází jedna dospělá osoba, ostatní rodinní příslušníci a starší sourozenci počkají venku. Je třeba omezit kontakty se zaměstnanci školky.

Děkujeme za spolupráci

 

 

Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí zřizovatele se od 21. 12. do 23. 12. 2020 uzavírají všechny třídy mateřské školy z důvodu špatné epidemiologické situace. Následuje uzavření po dobu vánočních prázdnin.

Přejeme Vám Vánoce prožité hlavně ve zdraví a doufejme, že sejdeme za klidnější situace 4. 1. 2021.

 

Z nařízení Krajské hygienické stanice se od zítřka 15. 12. 2020 uzavírají zbylé dvě třídy MŠ (rybičky a želvičky). Rodiče dětí, které byly v těchto třídách 14.12.2020, budou kontaktováni KHS. Děti nastupují 10 denní karanténu.

Třídy, které již v karanténě jsou (tučňáci a delfínci), by mohly být otevřeny 21.12. a 22. 12. 2020, bude-li možno jejich provoz personálně zajistit.

Z důvodu uzavření této MŠ budou rodiče dětí ze tříd tučňáků a delfínků osvobozeni od platby neinvestičních nákladů za měsíc prosinec. Rodičům dětí ze tříd rybiček a želviček bude prominuta polovina měsíční částky neinvestičních nákladů (321,-Kč při celodenní docházce a 214,- při polodenní docházce). Přeplatky budou vráceny na základě vyplněné žádosti o vyúčtování (najdete ve složce - ke stažení).

Sledujte informace na naších stránkách.

za MŠ Stříbro Věra Cikánová

 

 

Milí rodiče předškolních dětí,

máme pro Vás připravenou distanční výuku. Týká se předškolních dětí ze třídy želviček a delfínků. Vyzvednutí bude možné v pátek 11.12. nebo v pondělí 14.12. v době od 8,00 do 10,00 na lavici před vchodem do MŠ. Materiály k výuce budou v obálce se jménem Vašeho dítěte. 

 

 

Doplňující informace k testování - v případě dotazů ohledně testování volejte KHS Tachov paní Rejtharovou 374 732 522 nebo 704 611 402.

Výsledky testu budou prvotně zaslány zákonným zástupcům dětí na číslo telefonu uvedeného v MŠ.

 

Z rozhodnutí KHS se uzavírají třídy v naší MŠ.

K dnešnímu dni (8.12. 2020) byly Krajskou hygienickou stanicí uzavřeny 2 třídy v MŠ Přístavní (Tučňáci a Delfínci).

Od zítřka se uzavírá 5.třída MŠ Soběslavova a MŠ Palackého-kontakt pozitivního pedagoga.

Karanténa potrvá do 18.12.2020. Týká se Vašich dětí. Případné OČR vystaví pediatr.

KHS nařídila testování dětí z uzavřených tříd a uskuteční se 14.12.2020 od 9 hod před MŠ Přístavní (přijede mobilní laboratoř)

V MŠ Palackého se jedná o 10 dětí, které byly v přímém kontaktu s pozitivním pedagogem. Rodiče budou kontaktováni KHS.

 

za MŠ Stříbro Věra Cikánová

 

Vážení rodiče,

Po dohodě se zřizovatelem oznamujeme přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020. 

MŠ obnoví provoz v pondělí 4. 1. 2021.

 

Vážení rodiče,

Vzhledem k epidemiologické situaci a po dohodě se zřizovatelem prosíme Vás, kteří momentálně nutně nepotřebujete umístit dítě do MŠ, zvažte jeho docházku.

Pokud byste i předškoláky, kteří mají povinnou předškolní výuku, chtěli nechat doma, domluvte se učitelkami na distanční výuce. Máme pro děti připravené materiály, které si vyzvednete v MŠ a pro další inspiraci můžete využít náměty na webu: www.materskaskola.stribro – školka na dálku.                                                                         

Rodiče dětí omluvených z docházky na celý měsíc listopad budou osvobozeni  od platby neinvestičních nákladů.

              Děkujeme Vám za pomoc v tomto období

                          Věra Cikánová- ředitelka MŠ

 

 

OPATŘENÍ K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PODLE DOPORUČENÍ MŠMT

V případě karantény třídy nebo uzavření MŠ mají děti s povinnou předškolní docházkou povinné distanční vzdělávání (vzdělávání doma).

Distanční vzdělávání bude probíhat takto:

Materiály a  typy na aktivity pro vzdělávání dítěte v domácím prostředí si rodiče vyzvednou vždy v pondělí v MŠ. Vypracované úkoly přinesou opět v pondělí, kdy budou vyzvedávat další připravené úkoly.

Pokud dítě s povinnou předškolní docházkou v době distanční výuky onemocní, musí být řádně písemně omluveno.

 

 

Milí rodiče,

vzhledem k vývoji epidemie coronaviru a nejisté situaci v následujících měsících nebude v letošním školním roce naše MŠ organizovat přihlašování dětí k lyžařskému kurzu.

Při konání kurzu v době svačinky nejsme schopni zajistit přísnější hygienické požadavky ani zamezit styku s ostatními návštěvníky lyžařského areálu a je pravděpodobné, že místa v autobusu budou doplněna dětmi z jiné MŠ.

Děkujeme za pochopení

 

Milí rodiče, zvláště pak rodiče nově přijatých dětí a předškoláčků,

dne 14. 9. 2020 v 15,30 hodin Vás zvu na krátkou schůzku ohledně organizace školního roku a organizace případného vyučování v době omezení provozu MŠ.

Prosíme jen jeden z rodičů bez dítěte, vstup s rouškou, dezinfekce rukou.

Děkuji Vám za spolupráci.

 ředitelka MŠ Věra Cikánová

 

Informace k začátku školního roku

Školní rok začíná 1. 9. 2020. 

Vzhledem k šíření nemoci covid - 19 doporučujeme rodičům i pedagogům respektovat tato opatření:

- vstup dospělých do šatny MŠ s rouškou (doprovod dítěte minimalizujte na jednoho z rodičů či jiného dospělého) 

- použití dezinfekce při vstupu do MŠ

- omezení adaptačního programu na rozloučení v šatně (při zvykání dítěte je třeba preferovat kratší dobu pobytu dítěte v MŠ, než přítomnost rodiče s dítětem ve třídě)  

- pro děti pití ve vlastní podepsané lahvičce do třídy a na pobyt venku

- příležitostné měření teploty bezkontaktním teploměrem (v případě naměřené teploty vyšší jak 37 stupňů Celsia nebo zjištění virového onemocnění během dne, budou rodiče povinni dítě z MŠ okamžitě vyzvednout)

Děkujeme za pochopení a věříme, že vstup do nového školního roku všichni dobře zvládneme.

 

Milí rodiče, 

léto se chýlí ke konci a nás čeká poslední týden v prázdninovém provozu. Od 24. 8. 2020 děti přihlášené v tomto termínu již nastupují do svých mateřských škol. 

I nadále platí zvýšená hygienická opatření a potřeba pití ve vlastní podepsané lahvičce na pobyt venku.

Seznamy dětí s umístěním do tříd budou zveřejněny 31. 8. 2020 na vstupních dveřích v areálu MŠ.

Nový školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020, děti nastoupí do tříd dle seznamu. Prosíme rodiče o dodržování hygienických opatření, při vstupu použijte dezinfekci a co nejkratší dobu pobývejte v šatně MŠ. Dětem bude v MŠ příležitostně měřena teplota bezkontaktním teploměrem. V případě naměřené teploty vyšší jak 37 stupňů Celsia nebo zjištění virového onemocnění během dne, budou rodiče povinni dítě z MŠ okamžitě vyzvednout.

 

 

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Děti budou navštěvovat třídy v MŠ Přístavní podle zveřejněného rozpisu. Ke změnám může dojít v souvislosti k počtu skutečně přítomných dětí.

  • V době prázdninového provozu děti potřebují v MŠ náhradní oblečení, vlastní ručník, lůžkoviny, pyžamko a pití na zahradu v označené lahvičce.
  • V době prázdninového provozu již neplatí zákaz vstupu do prostor MŠ.
  • Dítě bude do budovy MŠ doprovázet jedna osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání

                či vyzvednutí dítěte.

  • Při vstupu použijte dezinfekci rukou.
  • Vyhněte se zbytečnému zdržování v prostorách mateřské školy.
  • V MŠ se budou i nadále dodržovat mimořádná hygienická opatření (dezinfekce rukou).
  • Dětem bude v MŠ příležitostně měřena teplota bezkontaktním teploměrem. V případě naměřené teploty vyšší jak 37 stupňů Celsia nebo zjištění virového onemocnění během dne, budou rodiče povinni dítě z MŠ okamžitě vyzvednout.
  • Přijaty nebudou děti s pohledávkami na školném nebo stravném.
  • Telefony pro omlouvání – 731 725 004, 607 856 934

                                                                   

 

Milí rodiče předškoláčků,

zveme Vás na slavnostní rozloučení s předškoláčky dne 17. 6. 2020 na stříbrské radnici

v tomto pořadí:

15:00 hodin - MŠ Palacká + 5. třída MŠ Soběslavova

15:20 hodin - 2. třída MŠ Soběslavova

15:40 hodin - 4. třída MŠ Soběslavova

16:10 hodin - 4. třída - želvičky z MŠ Přístavní

Prosíme Vás o dodržování hygienických zásad v prostorách budovy a o doprovod maximálně 2 dospělých osob.

Věra Cikánová- MŠ Stříbro, p. o.

 

 

ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY STŘÍBRO OZNAMUJE VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STŘÍBRO

pro školní rok 2020 /2021

Seznam dětí přijatých pod registračními čísly:

MŠ Soběslavova ulice

7, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 56, 58, 59, 61, 62, 68, 73, 77, 79, 86, 88, 91, 93, 94, 95

MŠ ulice Prokopa Holého

8, 13, 16, 28, 31, 35, 36, 41, 42, 43, 54, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 75, 76, 87, 92

MŠ Palackého ulice

15, 24, 33, 46, 57, 63, 69, 81, 82, 83

 

Seznam dětí nepřijatých pod registračními čísly:

z důvodu naplnění kapacity a velmi nízkého věku

6, 12, 18, 23, 34, 37, 49, 55, 60,72, 80

z důvodu trvalého pobytu mimo město Stříbro

(nepatří do spádového obvodu města Sříbra)

9, 14, 26, 29, 32, 50, 53, 78, 84, 85, 89, 90

z důvodu zastavení řízení - přijetí v jiné MŠ

23, 74

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

do MŠ  Palackého a MŠ Prokopa Holého

se koná:

15. 6. 2020 od 15,00 hodin

v MŠ Soběslavova v 5. třídě

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

do MŠ  Soběslavova

se koná:

16. 6. 2020 od 15,00 hodin

v MŠ Soběslavova v 5. třídě

 

Schůzka pro rodiče nepřijatých dětí

se koná:

18. 6. 2019 průběžně v době 13,00 - 16,00 hodin v kanceláři MŠ Soběslavova

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2020/2021  je stanovena na 

642,- Kč         při celodenní docházce

428, -Kč         při polodenní docházce

K nahlédnutí zde:

úplata za předškolní vzdělávání.doc (36 kB)

 

Milí rodiče,

čeká nás poslední měsíc tohoto školního roku. Bohužel, netušili jsme, co nás v tomto pololetí čeká, či vlastně nečeká.  Přišli jsme o společné dny ve školce, o dílničky, slavnosti, školní výlety, divadla a celkově o pěkné prožití druhého pololetí. Víme, že Vás to mrzí stejně jako nás.

S předškoláky se ale přeci jen setkáme - 17. 6. 2020 na stříbrské radnici. Zde se slavnostně rozloučíme. O podrobnostech tohoto setkání Vás budeme informovat.

A teď prosím POZOR - ZMĚNA: 1. 6. 2020 nastoupí poslední skupina přihlášených dětí do MŠ Přístavní (modrá třída - delfínci) Důvodem je započatá rekonstrukce v MŠ Soběslavova, která začne výměnou střešní krytiny. 

Od 1.6.2020 také částečně rozvolníme pravidla pro pobyt na školních zahradách. Dále však budeme přísně dbát na hygienu prostředí, dětí a kolektivu zaměstnanců. I nadále Vás prosím, nevstupujte do budov MŠ. 

Na závěr přejeme všem, se kterými se již neuvidíme hezké prožití léta.

Za mateřskou školu Věra Cikánová

 

Milí rodiče,

k vyzvednutí lůžkovin a ostatních věcí Vašich dětí, které již nepřijdou do konce školního roku do školky, si můžete přijít 9. a 10. 6. 2020 odpoledne mezi 15. až 16,30 hodinou. Příchod hlaste zazvoněním na příslušnou třídu Vašich dětí. Zároveň Vám budou vráceny peníze z výběru na divadla.

Před školou je třeba dodržovat odstupy.

 

 

Vrácení školného - rodiče, máte možnost ve složce ke stažení, stáhnout si žádost o vrácení (vyúčtování) platby neinvestičních nákladů. Vyplněnou žádost můžete předat osobně učitelce, pokud již dítě nastoupilo, naskenováné emailem: skolka.sobes@tiscali.cz, nebo vhodit do schránky na vratech MŠ Soběslavova.

Další měsíce - květen, červen a prázdninové měsíce, pokud nebude Vaše dítě v MŠ, je platba neinvestičních nákladů prominuta a vrácena bude obdobným způsobem. Naopak rodiče, kteří si nahlásili nutnou potřebnost od 11. 5. 2020 a poté dítě omluvili, školné za měsíc květen uhradí.

 

Předběžné informace k prázdninovému provozu

V době prázdnin letos nebude mateřská škola uzavřena. Prázdninový provoz bude probíhat od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 v MŠ Přístavní.

Prázdninový provoz bude probíhat v omezeném rozsahu stejně jako v minulých letech.

Přijímány budou děti zaměstnaných rodičů a rodičů bez pohledávek na školném a stravném.

Nebudou-li děti v některém prázdninovém měsíci do MŠ přihlášeny, bude rodičům prominuta platba školného. Nutnou potřebu umístit dítě v jednotlivých týdnech prázdninových měsíců budou učitelky jednotlivých tříd zjišťovat osobně, či telefonicky do konce května.

 

 

Vážení rodiče, 

pro Vaši nutnou potřebu se rozběhl provoz ve dvou třídách MŠ Palackého a ve třech třídách MŠ Přístavní. Vše velice dobře zvládáme my, Vy i Vaše děti.

Děti, které nastoupily a nebo byly přihlášeny v měsící květnu, již budou platit školné za měsíc květen.

Po jednání s panem starostou zajistíme navýšením počtu dětí v těchto třídách Vaši další potřebu. Telefonicky Vás budeme kontaktovat s dotazy ohledně nástupu dětí 25. 5., 2020, 1. 6. 2020 a nástupu na prázdninový provoz.

Prázdninový provoz bude letos zajištěn od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 v omezeném rozsahu stejně jako v minulých letech - pro děti zaměstnaných rodičů. Při měsíční nepřítomnosti dítěte v době prázdnin Vám bude prominuta  platba školného.  

Mrzí nás, že se nemůžeme vídat a komunikovat osobně, ale i tak vše spolu zvládneme.           

V případě potřeby se obracejte na ředitelku MŠ. 

 

 

POKYNY PRO RODIČE DĚTÍ NASTUPUJÍCÍCH DO MŠ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

(11. 5. 2020)

- provoz od 6,00 do 16,30 - v provozu – tři třídy v MŠ Přístavní, dvě třídy v MŠ Palackého

- pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

- před školou je nutno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

- při předání odevzdáte učitelce vyplněné čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění (záložka ke stažení)

- dítěti bude při vstupu změřena teplota a učitelkou (asistentkou) odvedeno do šatny a třídy,  rodičům je vstup do MŠ prozatím zakázán

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit

- pokud dítě během pobytu v MŠ bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte

- školní stravování bude zajištěno v běžné podobě

- s sebou dítě potřebuje věci na převlečení, pyžamo, lůžkoviny, svým jménem označenou lahvičku na pití (KUBÍK nebo podobnou) pro zajištění pitného režimu venku – bude předáno učitelce při přijetí dítěte

- u vstupu do MŠ bude zveřejněn telefonní kontakt do tříd MŠ pro případné omlouvání dětí

 

 

Vážení rodiče,

po jednání se zřizovatelem otevíráme od 11. 5. 2020 omezený provoz MŠ. V provozu budou 3 třídy v MŠ Přístavní a 2 třídy v MŠ Palackého. Děti z MŠ Soběslavova budou umístěny převážně v MŠ Přístavní. Rodiče budou ještě před nástupem dětí kontaktováni a informováni o umístění dětí.

Umístění dětí určí paní ředitelka, která Vám ráda poskytne i další informace. Upřednostněny budou děti, jejichž rodiče nahlásili při telefonickém šetření nutnost umístění a děti rodičů samoživitelů.

Bohužel, z hygienických důvodů a tím i snížené kapacity tříd, nebudeme moci vyhovět plně všem přihlášeným dítkám s umístěním do MŠ.

Třídy budou naplněny do počtu max. 15 dětí. Rodiče, jejichž děti v tomto termínu nenastoupí, budou osvobozeni od úplaty školného za měsíc květen.

Na našich webových stránkách si stáhněte „čestné prohlášení“ (o neexistenci příznaků virového onemocnění). Bez vyplněného prohlášení nebude dítě přijato.

Docházka do MŠ je v této době dobrovolná, dovolujeme si požádat rodiče, kteří se mohou věnovat hlídání dětí v domácí péči – využít tuto možnost. Moc děkujeme za pochopení.

Za mateřskou školu Věra Cikánová

ochrana_zdravi_ms (1).pdf (1.07 MB)

 

 

Vážení rodiče pozor, změna v organizaci zápisu do MŠ pro rok 2020/2021

ORGANIZACE ZÁPISU  MŠ STŘÍBRO, P. O. -  ZMĚNA

zpracováno na základě „Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů do MŠ pro rok 2020/2021“

Zápis proběhne v termínu od 4. 5. 2020 do 16. 5. 2020 následovně:

Zápisy proběhnou bez přítomnosti dětí, a pokud je to možné, bez přítomnosti rodičů. Registrační číslo sdělíme emailem, datovou schránkou nebo telefonicky (pište do žádosti Datovou schránku, telefon a email)

 

Možnosti zápisu  
1. datovou schránkou y74kxbk
2. emailem s elektronickým podpisem

skolka.sobes@tiscali.cz

3. emailem bez elektronického podpisu

nutno osobně podepsat do 5 dnů

4. poštou

možnost vložení do schránky na ředitelství MŠ Soběslavova

5. osobní podání po telefonickém objednání  

374 623 427

možnost objednání ve dnech:

4. 5. - 7. 5. 2020

v době od 8,30 do 14, 00 hodin

 

termín podání osobně v čase objednání

ve dnech: 11. 5 - 12. 5. 2020

 

Co potřebujete k zápisu: tiskopisy najdete na webu MŠ Stříbro: www.materskaskola.stribro.cz

                                             (dokumenty ke stažení)

                                             k dispozici jsou i v obchodě “papírnictví Dráždil“

                                             kopii rodného listu a  kopii občanského průkazu, kopii očkovacího

                                             průkazu + čestné prohlášení (bez ověření), vše podepsané rodiči!

                                             (není nutno s evidenčním listem pro potvrzení k dětskému lékaři)

ZÁPIS DO MŠ

 

Vážení rodiče, 

Pokud bude trvat přerušení provozu mateřské školy i v měsíci dubnu, nebude rozhodnutím ředitelky MŠ platba školného v měsíci dubnu požadována. Máte- li nastavený trvalý příkaz, bude Vám dubnová platba vrácena.     

 

Pro rodiře předškoláků, kteří se učí angličtinu se Stevem.

- pokračujte doma v lekcích

- pro snadnější výuku byla zřízena on-line výuka se Stevem zdarma

- více informací zde: On-line výuka se Stevem

 

Vážení a milí rodiče,

- reaguji na současnou, nelehkou situaci. Nevíme zatím, jak dlouho se neuvidíme s Vámi a Vašimi dětmi. Chtěla bych Vám sdělit, co jsem s Vámi potřebovala probrat na jarních třídních schůzkách.  Bylo těch věcí vícero, ale některé odpadly právě nastalou situací.

Nejprve k rodičům předškoláčků. Kdo z rodičů zvažoval, či mu byl doporučen odklad, už jistě byl v pedagogicko-psychologické poradně (nebo se již objednal). Zvažte možnost nástupu Vašich děti do přípravné třídy v ZŠ Mánesova. Děti si tam také hrají, ale zároveň se učí větší soustředěnosti a přípravě na ZŠ více než ve školce. Získají tím náskok před budoucími prvňáčky. Třída je naplněna na maximální počet 15 dětí. Šikovná paní učitelka se může těmto dětem opravdu individuálně věnovat (na rozdíl od mateřinek, které mají ve třídě 24 dětí).

Slyšela jsem nějaké pochybnosti, zda v přípravné třídě budou děti s asistentem. Myslím, že takové děti pan ředitel nebude přijímat, pokud se budou hlásit školáčci. Právě děti s asistentem by měly zůstat pod křídly mateřské školy.

V letošním roce máme cca 80 školáčků, z toho by mělo mít odklad cca 20 dětí, takže volných míst pro zápis do MŠ bude 60. Což je velmi málo pro nově nastupující děti, jejichž rodiče potřebují nastoupit do zaměstnání. Proto buďme ohleduplní, jako jsme v této době a pojďme pomoci ostatním rodičům s uvolněním místa v MŠ. Vaše děti s Vaší pomocí a motivací změnu hravě zvládnou, není se čeho obávat.

- pokud vše dobře zvládneme, čeká nás od 15. 6. 2020 dokončení rekonstrukce v Soběslavově MŠ. O umístění dětí 2. pavilonu v druhé polovině června Vás budeme informovat.

- prázdninový provoz (červenec a srpen) bude probíhat ve stejném režimu jako v uplynulých letech. To znamená pro děti zaměstnaných rodičů, bez pohledávek na školném a stravném. Provoz zajistí s největší pravděpodobností MŠ Přístavní.

- na dobu současného nouzového stavu jsme pro Vás a Vaše děti připravili „školku na dálku“ na www.materskaskola.stribro.cz. (pro vstup klikněte na obrázek - učitelka s dětmi). Najdete zde nápady, náměty a úkoly pro předškolní děti.

 

Věřím, že vše dobře dopadne a brzy se s Vámi a Vašimi dětmi uvidíme

za MŠ Stříbro Věra Cikánová

 

 

Vážení rodiče,

Na základě vyhlášení nouzového stavu se od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání uzavírají všechna pracoviště MŠ Stříbro p. o.

K dispozici Vám budeme na ředitelství MŠ v Soběslavově ulici, vždy v pondělí a v úterý mezi 8,00 a 13,00 hodinou.  Zde Vám vydáme nebo potvrdíme i žádost o ošetřovné.

Prosím sledujte aktuální informace na našich stránkách.

 

Milí rodiče,

promítání filmu v MŠ Přístavní dne 13 .3. 2020 od 16:30 hodin se ruší. A jarní schůzka 16. 3. 2020 také.

Bude vypsán náhradní termín.

Děkujeme za pochopení.

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍBRO

PŘIJME IHNED na 7 hod. úvazek   

- kuchařku (šikovnou paní, která ráda vaří – vyučení není podmínkou) do MŠ Palackého 

- zkušenosti v oboru jsou velkou výhodou

- osobní příplatek zajištěn hned při nástupu

 Bližší informace na tel:

                                  724 761 786, 374 622 937

 

 

Milí rodiče,

v termínu schůzky rodičů (16. 3.) v době od 14.30 do 17.00 jsme pro Vás připravili:

                                                HRACÍ ODPOLEDNE

                                        s ukázkou netradičních hraček.

Před , i po schůzce si můžete pohrát v MŠ se svými dětmi, v době schůzky se o děti postaráme.

 

 

Milí rodiče,

Brzy bude jaro a tak plánujeme jarní schůzky s Vámi:

Dne 16. 3. 2020 jste zváni na schůzku s rodiči v MŠ Přístavní od 15.30 hod.

Dne 17. 3. 2020 jste zváni na schůzku s rodiči v MŠ Soběslavova od 15.30 hod.

Dne 18. 3. 2020 jste zváni na schůzku s rodiči v MŠ Palackého od 15.15 hod.

Na programu bude letní provoz, akce MŠ v 2. pololetí a hlavně co nás kde trápí nebo co se daří…

 

                                                                                                            Těšíme se na Vás

 

 

 

Milí rodiče,

Od ledna 2019 platí nová kalkulace cen potravin. Poslední kalkulace byla provedena v roce 2012. Od té doby vzrostly ceny potravin a proto:.

Od 1.3.2019 je cena stravného dětí satnovena na:

Celodenní stravné            38,- Kč

Celodenní stravné 7 let   41,- Kč

Polodenní stravné             31,- Kč

Polodenní stravné 7 let   34 ,- Kč

Omlouvejte své děti v době nepřítomnosti na mobilní telefony Vaší třídy do 6:30 hodin.

V případě, že dítě řádně neomluvíte, je Vám počítána strava, protože nevíme, kdy Vaše dítě přijde.Pokud své děti řádně odhlásíte, nezapomeňte je opět přihlásit .

Děkujeme za pochopení a spolupráci

 

 

Zprávy