Obsah

MŠ Stříbro, pracoviště Přístavní MŠ řístavní

Charakteristika školy

Mateřská škola v  ulici Prokopa Holého je pracovištěm poskytující vzdělávání Mateřské školy Stříbro p. o., která vznikla v lednu 2002 sloučením stříbrských mateřských škol.

Mateřská škola v  ulici Prokopa Holého s názvem "Přístavní" byla slavnostně otevřena 15. 9. 2018

Tato mateřská škola je  moderní typizovaná, nachází se v klidné části města, Školní zahrada umožňuje dětem vyžití během celého školního roku.

MŠ je čtyřtřídní s homogenním uspořádáním tříd. Tomuto věkovému schématu jsou aktuálně zohledněny třídní vzdělávací programy, které jsou v záhlaví shodné pro všechny třídy.

Kapacita MŠ je 105 míst.

Provoz MŠ - 6:00 - 16:30 hodin

Výše školného ve školním roce 2023 /2024

celodenní docházka - 780,- kč

polodenní docházka - 520,- kč

 

Zastřešující školní výchovně vzdělávací program vychází z koncepce MŠ Stříbro. 

MOTTO ŠKOLY :

„OTVÍREJME OČI - DĚTSKÉ OČI

OTVÍREJME SRDCE - DĚTSKÁ SRDCE

OTVÍREJME SE SPOLU A PRO SEBE

UČME SE S DĚTMI A OD DĚTÍ..."

 

MŠ je zaměřena na všestranný rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého a tvořivého dítěte s ohledem na jeho individualitu a zdravý rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními vlastnostmi. Vedeme děti k ohleduplnosti, toleranci, komunikaci, kamarádství a respektování druhého, ale i ke kladnému vztahu k přírodě, k našemu městu a okolnímu světu. Ve třídách se snažíme vytvářet  příjemnou, radostnou atmosféru a ovzduší plné důvěry a bezpečí. To vše ve spolupráci s rodinou. 

 

Výchovně vzdělávací nabídka je rozpracována do těchto integrovaných bloků:

 • UTŘI RACHLE SLZIČKY, POJĎ DO NAŠÍ ŠKOLIČKY
 • OTVÍRÁME OKNO BAREVNÉHO PODZIMU 
 • PŘIJEDE MARTIN NA BÍLÉM KONI? 
 • OTVÍRÁME OKNO BÍLÉ ZIMY
 • PŮJDEM SPOLU ZA PÍSNIČKOU? 
 • OTVÍRÁME OKNO VOŇAVÉHO JARA
 • OTVÍRÁME OKNO TOULAVÉHO LÉTA

Každý integrovaný blok je zakončen společnou činností s rodiči.

  

Naše třídy

 • 1. třída - TUČŇÁCI

 • 2. třída - RYBIČKY

 • 3. třída - DELFÍNCI

 • 4. třída - ŽELVIČKY

 

Personální obsazení

Ředitelka mateřské školy, učitelka 4. třídy

 • Věra Cikánová

 

Vedoucí učitelka, učitelka 4. třídy

 • Hana Soukupová

 

Učitelky:

 • Sabina Belayová                      - učitelka 1. třídy
 • Makéta Indráková                   - učitelka 1. třídy
 • Ivana Pendlová                        - učitelka 2. třídy
 • Daniela Suková                        - učitelka 2. třídy
 • Mgr. Alena Neubergerová    - učitelka 3. třídy
 • Jolana Pomyjová                     - učitelka 3. třídy
 • Pavla Eiseltová, Dis.                - učitelka 4. třídy
 • Hana Soukupová                     - učitelka 4. třídy
 • Věra Cikánová                          - učitelka 2. třídy

 

Asistentka pedagoga:

 • Jana Turková

 

Kuchařky:

 • Iveta Frančeová
 • Renata Kocourková
 • Romana Záveská

 

Školnice

 • Hana Bušková
 • Veronika Dobřemyslová

 

Co dělají děti celý den?

6:00 - 8:15 Dobré ráno raníčko, přivítá mě sluníčko. Budu si teď hrát.
6:00 - 8:45  
 8:15 - 8:45 Už mám velký hlad. Ranní svačinku si dám rád
 8:45 - 9:15  
 8:45 - 9:15 Při hře se učím, poznávám, maluji, tancuji, cvičím, stříhám.
 9:15 - 10.30  
 9:15 - 11.15 Za okny je krásný den, rychle běžím za sluníčkem ven.
 9:45 - 11.45  
11.15 - 11:45 Oběd sníme spolu, u krásně prostřeného stolu.
11:45 - 12:15  
11:45 - 14:15 Po pohádce od sluníčka, odpočinou si tvá očička.
12:15 - 14:15   
14:15 - 14:30 Je čas na odpolední svačinku....
14:30 - 15:00  
14:30 - 16:30 Pohraji si chvilinku a už vyhlížím maminku.
15.00 - 16:30  

 

Předpokládané akce Mateřské školy

 • Schůzka rodičů
 • Divadelní představení
 • Vítání občánků podle plánu
 • Podzimní dílničky
 • Fotografování - vánoční foto
 • Lampionový průvod na sv. Martina
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Vánoční slavnost
 • Návštěvy v ZŠ
 • Karneval masek 
 • Zimní sportování
 • Vítání jara - Morana
 • Jarní slavnost
 • Velikonoční koledování
 • Pálení čarodějnic
 • Den Země
 • Sportovní den
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky
 • Narozeninové dny
 • Kulturní akce MKS - divadelní a filmová představení