Obsah

MŠ Stříbro, pracoviště Přístavní MŠ řístavní

Charakteristika školy

Mateřská škola v  ulici Prokopa Holého je pracovištěm poskytující vzdělávání Mateřské školy Stříbro p. o., která vznikla v lednu 2002 sloučením stříbrských mateřských škol.

Mateřská škola v  ulici Prokopa Holého s názvem "Přístavní" byla slavnostně otevřena 15. 9. 2018

Tato mateřská škola je  moderní typizovaná, nachází se v klidné části města, Školní zahrada umožňuje dětem vyžití během celého školního roku.

MŠ je čtyřtřídní s homogenním uspořádáním tříd. Tomuto věkovému schématu jsou aktuálně zohledněny třídní vzdělávací programy, které jsou v záhlaví shodné pro všechny třídy.

Kapacita MŠ je 105 míst a je naplněna.

Provoz MŠ - 6:00 - 16:30 hodin

Výše školného ve školním roce 2019 /2020

celodenní docházka - 555,- kč

polodenní docházka - 370,- kč

 

Zastřešující školní výchovně vzdělávací program vychází z koncepce MŠ Stříbro. 

MOTTO ŠKOLY :

„OTVÍREJME OČI - DĚTSKÉ OČI

OTVÍREJME SRDCE - DĚTSKÁ SRDCE

OTVÍREJME SE SPOLU A PRO SEBE

UČME SE S DĚTMI A OD DĚTÍ..."

 

MŠ je zaměřena na všestranný rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého a tvořivého dítěte s ohledem na jeho individualitu a zdravý rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními vlastnostmi. Vedeme děti k ohleduplnosti, toleranci, komunikaci, kamarádství a respektování druhého, ale i ke kladnému vztahu k přírodě, k našemu městu a okolnímu světu. Ve třídách se snažíme vytvářet  příjemnou, radostnou atmosféru a ovzduší plné důvěry a bezpečí. To vše ve spolupráci s rodinou. 

 

Výchovně vzdělávací nabídka je rozpracována do těchto integrovaných bloků:

 • UTŘI RACHLE SLZIČKY, POJĎ DO NAŠÍ ŠKOLIČKY
 • OTVÍRÁME OKNO BAREVNÉHO PODZIMU 
 • PŘIJEDE MARTIN NA BÍLÉM KONI? 
 • OTVÍRÁME OKNO BÍLÉ ZIMY
 • PŮJDEM SPOLU ZA PÍSNIČKOU? 
 • OTVÍRÁME OKNO VOŇAVÉHO JARA
 • OTVÍRÁME OKNO TOULAVÉHO LÉTA

Každý integrovaný blok je zakončen společnou činností s rodiči.

  

Naše třídy

 • 1. třída - TUČŇÁCI

 • 2. třída - RYBIČKY

 • 3. třída - DELFÍNCI

 • 4. třída - ŽELVIČKY

 

 

 

Personální obsazení

Ředitelka mateřské školy, učitelka 4. třídy

 • Věra Cikánová

Vedoucí učitelka, učitelka 3. třídy

 • Eva Němečková

Učitelky:

 • Hana Audesová           - učitelka 1. třídy
 • Daniela Suková            - učitelka 1. třídy
 • Alena Neubergerová  - učitelka 2.třídy
 • Ivana Pendlová            - učitelka 2.třídy  
 • Miloslava Kašparová   - učitelka 3. třídy
 • Eva Němečková           - učitelka 3. třídy
 • Věra Cikánová              - učitelka 4. třídy
 • Hana Soukupová         - učitelka 4. třídy

Kuchařka:

 • Iveta Frančeová
 • Michaela Žílová

Školnice

 • Hana Bušková
 • Veronika Dobřemyslová

 

Co dělají děti celý den?

6:00 - 8:25 Dobré ráno raníčko, přivítá mě sluníčko.
Budu si teď hrát.
8:25 - 8:50 Už mám velký hlad
8:35 - 9:00 Ranní svačinku si dám rád.
8:50 - 9:50 Při hře se sluníčkem se učím, poznávám maluji, stříhám,
9:00 - 10:00 a také tancuji a cvičím.
9:50 - 11.25 Za okny je krásný den,
10.00 - 11.45 rychle běžím za sluníčkem ven.
11.25 - 11:50 Oběd sníme spolu,
11:45 - 12:15 u krásně prostřeného stolu.
11:50 - 14:15 Po pohádce od sluníčka,
12:15 - 14:25  odpočinou si tvá očička.
14:15 - 14:45 Je čas na odpolední svačinku....
14:25 - 15:00  
14:45 - 16:30 Pohraji si chvilinku a už vyhlížím maminku.
15.00 - 16:30  

 

Předpokládané akce Mateřské školy

 • Schůzka rodičů
 • Divadelní představení
 • Vítání občánků podle plánu
 • Podzimní dílničky
 • Fotografování - vánoční foto
 • Lampionový průvod na sv. Martina
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Vánoční slavnost
 • Návštěvy v ZŠ
 • Karneval masek 
 • Zimní sportování
 • Vítání jara - Morana
 • Jarní slavnost
 • Velikonoční koledování
 • Pálení čarodějnic
 • Den Země
 • Sportovní den
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky
 • Narozeninové dny
 • Kulturní akce MKS - divadelní a filmová představení