Obsah

Aktuality

SCHŮZKA RODIČŮ pro rodiče dětí zapsaných do MŠ v ulici Prokopa Holého se koná 19. 9. 2018 v 15,30 hodin. v přízemi nové školky.

Na programu bude seznámení se školním řádem, organizace MŠ,,platby v MŠ, akce v MŠ, SRPŠ.

 

Vážení rodiče,

od 17. 9. 2018 bude zahájen zkušební provoz zatím dvou tříd v MŠ "Přístavní" v ulici Prokopa Holého.

Prosím rodiče dětí, kteří nepotřebují využít tento zkušební provoz, aby omluvili své děti na telefonním čísle 374 623 427, 724 761 786 nebo emailem - skolka.sobes@tiscali.cz

Důvodem je předpokládaná vysoká naplněnost zkušebních tříd. Do plnohodnotného provozu by pak mohly děti nastoupit 1. 10. 2018

Velmi děkuji za pochopení a zároveň Vás zvu na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v nové MŠ "Přístavní" v ulici Prokopa Holého se koná 15. 9. 2018 od 10,30 do 15, 00 hodin

Věra Cikánová - ředitelka MŠ

 

 

SCHŮZKA RODIČŮ pro rodiče dětí z MŠ Soběslavova se koná 11. 9. 2018 v 15,30 hodin v 5. třídě

(nízký pavilon, vchod za kuchyní).

Na programu bude seznámení se školním řádem, organizace MŠ, platby v MŠ, akce v MŠ, SRPŠ.

 

POZOR ZMĚNA

Vážení rodiče a milé děti,

V nové MŠ „Přístavní“ proběhne kolaudace dne 30. 8. 2018 a v nejbližších dnech po kolaudaci bude zapsána do rejstříku škol.

O víkendu 1. a 2. 9. 2018 a v prvních týdnech budou v interiérech školky probíhat dokončovací práce. Protože chceme Vašim dětem připravit příjemné a bezpečné prostředí, budeme v prvním zářijovém týdnu stěhovat a vybavovat třídy, kuchyň a ostatní zázemí školy. V týdnu od 17. 9. pravděpodobně zahájíme zkušební provoz ve dvou třídách, abychom zjistili, že vše funguje, jak má – elektrospotřebiče, sociální zařízení a vše nové, nutné pro chod MŠ při plném počtu dětí. Plnohodnotný provoz celé školky je plánován od 1. 10. 2018.

Věříme, že odložený start přinese Vám, Vašim dětem i nám dobrý a bezproblémový rozjezd    do nového školního roku a že se budeme všichni v nové MŠ cítit spokojeně a bezpečně. Velmi děkuji a vážím si Vaší vstřícnosti při opožděném nástupu dětí do MŠ.

Případné změny a aktuální informace Vám včas sdělíme na našich internetových stránkách.

 

Věra Cikánová – ředitelka MŠ

 

Aktuální informace k zahájení školního roku v MŠ Stříbro:

Děti, které byly přijaty do MŠ Soběslavova, mohou nastoupit do školky v pondělí 3. 9. 2018. Seznamy s rozdělením dětí do tříd jsou umístěny ve vestibulu obou pavilonů mateřské školy.

Pro děti přecházející do MŠ „Přístavní“ z MŠ Pastýřská je připraven náhradní provoz ve třídě v MŠ Palackého (v přízemí). Přivítají je paní učitelky z MŠ Pastýřská.

Pro děti přecházející do MŠ „Přístavní“ z MŠ Palackého, z MŠ Soběslavova a pro nově přijaté děti, které nemohou nastoupit v pozdějším termínu, je připravena třída v MŠ Soběslavova (bývalá polodenní třída – nízký pavilon – vchod od ředitelny) 

Náhradní provoz v této podobě potrvá do konce září.

Na zkušební provoz do nové MŠ od 17. 9. 2018 mohou nastoupit ostatní přijaté děti do této MŠ, které do této doby nenastoupí.

 

 

 

Zprávy

Schůzka rodičů

Schůzka rodičů celý text

ostatní | 4. 9. 2018 | Autor: Správce Webu