Obsah

Aktuality

 

Milí rodiče z MŠ Soběslavova,

zvu Vás všechny na informativní schůzku dne 27.8.2019 od 15:30 hod

v MŠ Přístavní.

Hlavním bodem je organizace provozu v MŠ Soběslavova od 2.9.2019.

Prosím, pokud můžete, přijďte.

 

V případě, že se schůzky nezúčastníte, prosim o zaslání e-mailu 

(skolka.sobes@tiscali.cz)

s informací, zda Vaše dítě nastoupí v září ke školní docházce v MŠ Soběslavova i s datem nástupu.

                                                   

                                                                       Děkuji

                                                                       Věra Cikánová - MŠ Stříbro

 

Milí rodiče,

Prázdniny nám pomalu ale jistě  plynou a já doufám, že si je s dětmi plně užíváte.

Také rekonstrukce v MŠ Soběslavova postupně probíhá.

Dovoluji si Vám podat informace k poslednímu týdnu v srpnu. Děti z MŠ Soběslavova budou do konce srpna chodit do MŠ Přístavní. Děti z MŠ Palackého přejdou do své školky.

Důvodem je příprava tříd po rekonstrukci.

Seznamy dětí vyvěsíme poslední týden v srpnu v budovách školek, v MŠ Soběslavova na 2. pavilonu (vchod u brány z ulice Soběslavova).

Sledujte prosím naše webové stránky ohledně dalších informací k zahájení provozu od 2. září.

                                                                 Věra Cikánová - MŠ Stříbro

 

REKONSTRUKCE MŠ SOBĚSLAVOVA

Konec školního roku odstartoval nejen prázdniny pro děti a čas dovolených pro dospělé, ale také velkou rekonstrukci MŠ Soběslavova. Probíhat bude postupně celé léto, V září by tak měla být část rekonstrukce hotová a další práce budou probíhat vždy jen ve dvou třídách. Pro děti z těchto tříd budeme mít připravenou náhradní třídu v MŠ Palackého a starší děti umístíme v ostatních třídách. Zaměstnané maminky se nemusí bát, že bychom děti neumístili. Samozřejmě uvítáme případný pozdější nástup dětí maminek na mateřské dovolené a nových dětí tak, jak jsme o tom hovořili na schůzce rodičů. Věříme, že vše proběhne v poklidu a Vás milí rodiče prosíme o spolupráci, vstřícnost a trpělivost.

 

 

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Prázdninový provoz  bude probíhat na MŠ Přístavní. Děti si přinesou  pyžamo, ručník, přezůvky, náhradní oblečení na zahradu, hrneček. Ložní prádlo zajišťuje MŠ

Děti omlouvejte na tel čísle: 607 856 934 do 6:30 hodin

Budova je uzamčena, rodiče zvoní na příslušnou třídu: TUČŇÁCI - žlutá, RYBIČKY - oranžová, DELFÍNI - modrá, ŽELVIČKY - zelená.

Dle seznamu jsou děti rozděleny do tříd (barevně odlišené).

V budově udržujeme čisté prostředí - rodiče si berou návleky a děti z horních tříd si nechávají boty ve vestibulu pod lavicí.

Rodiče, zavírejte za sebou vrátka-zabráníte tak vniknutí zvířat do objektu.

Doba oběda:  2 třídy:        11:15 hodin

                        další třída   11:45 hodin

Děti si vyzvedávejte po obědě  po 12 hodině .

Odpoledne si děti vyzvedávejte po svačině od 14:30 hod.

Děti rodičů, které mají pohledávku na školném či stravném, nebudou přijaty na prázdninový provoz, dokud nepředloží doklad o zaplacení.

 

 

ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY STŘÍBRO OZNAMUJE VÝSLEDKY ZÁPISU 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STŘÍBRO

pro školní rok 2019 /2020

Seznam dětí přijatých pod registračními čísly:

MŠ Soběslavova

8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 47, 52, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 78, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 102, 105, 108

MŠ Prokopa Holého

6, 7, 9, 11, 16, 18, 22, 26, 30, 33, 36, 40, 42, 44, 48, 60, 67, 71, 76, 77, 81, 85, 91, 93, 99, 100, 103, 104 

MŠ Palackého

41, 45, 49, 54, 68, 107, 110, 111

 Seznam dětí přijatých do MŠ Prokopa Holého od 1. 1. 2020 z důvodu nízkého věku 

55, 74, 95

Seznam dětí nepřijatých pod registračními čísly:

z důvodu naplnění kapacity a velmi nízkého věku

58, 73, 75, 79, 80, 83, 92, 94, 101

z důvodu trvalého pobytu mimo město Stříbro

(trvalý pobyt nemá dítě  a jeden z rodičů)

27, 28, 53, 66, 69, 72, 96, 106

z důvodu docházky v jiné MŠ

109

z důvodu zastavení řízení- rodiče vzali žádost zpět

46, 50, 51

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná

12. 6. 2019 od 15,30 hodin v MŠ Soběslavova – 5. třída

 

Schůzka pro rodiče nepřijatých dětí se koná

24. 6. 2019 v době 14,00 - 16, 00 hodin v kanceláři MŠ Soběslavova

 

 

Milí rodiče,

Ředitelství mateřské školy po dohodě se zřizovatelem přerušuje provoz všech budov MŠ od 1. 7. 2019 do 5. 7. 2019.

Na prázdninový provoz děti nastoupí  8. 7. 2019.

Místo provozu bude včas  upřesněno.

Děti rodičů, které  budou mít pohledávky na školném či stravném, nebudou přijaty na prázdninový provoz.

 

 

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY RODIČE NA SEMINÁŘ PRO RODIČE,

který proběhne 13. 5. 2019 v 15,30hodin

v MŠ Soběslavova v 5. třídě.

PŘEDNÁŠKU NA TÉMA:

„JAK MÍT ŠŤASTNÉ  A SPOKOJENÉ DÍTĚ“

povede Mgr. Hana Otevřelová

speciální pedagog a rodinný terapeut

(pro rodiče je seminář zdarma, hrazen mateřskou školou)

 

 

Výsledek obrázku pro děti kreslené

Ředitelství Mateřské školy Stříbro, p.o.,

po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje

termíny zápisu do MŠ Stříbro

pro školní rok 2019/2020

 

Zápis se bude konat ve dnech 13. 5. 2019 – 15. 5. 2019

na ředitelství MŠ v Soběslavově ulici 1003.

 

13. 5. 2019      od 9:00 hodin - 12:00 hodin,  od 13:00 hodin - 17:00 hodin

14. 5. 2019      od 9:00 hodin - 12:00 hodin,  od 13:00 hodin - 17:00 hodin

15. 5. 2019      od 9:00 hodin - 12:00 hodin,  od 13:00 hodin - 17:00 hodin

 

Rodiče si mohou potřebné tiskopisy stáhnout z webu MŠ: materskaskola.stribro.cz

popřípadě vyzvednout  na každém pracovišti MŠ Stříbro od 10. 4. 2019.

Kriteria pro přijetí do MŠ najdete na „žádosti o přijetí“.

K zápisu si rodiče přinesou OP a Rodný list dítěte. Pokud budete mít tiskopisy k zápisu vyplněné, nezapomeňte na podpisy obou rodičů .

 

 

 

Milí rodiče,

v lednu 2019 byla provedena revize kalkulace cen potravin. Poslední kalkulace byla provedena v roce 2012. Od té doby vzrostly ceny potravin.

Od 1.3.2019 se zvyšuje cena stravného dětí.

Celodenní stravné            38,- Kč

Celodenní stravné 7 let   41,- Kč

Polodenní stravné             31,- Kč

Polodenní stravné 7 let   34 ,- Kč

Omlouvejte své děti v době nepřítomnosti na mobilní telefony Vaší třídy do 6:30 hodin.

V případě, že dítě řádně neomluvíte, je Vám počítána strava, protože nevíme, kdy Vaše dítě přijde.Pokud své děti řádně odhlásíte, nezapomeňte je opět přihlásit .

Děkujeme za pochopení a spolupráci

 

 

 

 

 

 

Zprávy