Obsah

Aktuality

 

Milí rodiče,

jak jistě víte, rekonstrukce MŠ Soběslavova probíhá a ještě nějaký čas probíhat bude. Mateřská škola funguje bez závažného omezení provozu tříd. Oznamujeme tedy rodičům, kteří odložili nástup dětí do MŠ na 1. 10 2019, že nic nebrání v nástupu dětí do MŠ.

Provoz zatím zůstává stejný jako v měsíci září:

1. třída - v MŠ Palackého

2. třída - v DPS (klub důchodců)

3. třída - ve svých prostorách - vstup z ulice Soběslavova - 2. pavilon

4. třída - ve svých prostorách - vstup z ulice Soběslavova - 2. pavilon

5. třída - ve svých prostorách - vstup z ulice Soběslavova - krčkem budovy a vnitřní chodbou (ne přes šatnu dětí)

Do provozu uvádíme 6. -  polodenní třídu.

6. třída - ve svých prostorách - vstup z ulice Soběslavova 

Děti z této třídy přihlaste nebo odhlaste natelefonním čísle - 728 883 919.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

SCHŮZKA RODIČŮ

Milí rodiče,

Zveme Vás na informativní schůzku dne  17. 9. 2019 v MŠ Soběslavova od 15. 30 hodin.

Na programu je organizace školního roku a rozhodnutí o příspěvcích SRPŠ.

Vaše podněty ohledně akcí vítány.

                                                                                                                                                                             Věra Cikánová-MŠ Stříbro

 

 

 

INFORMACE K PROVOZU MŠ SOBĚSLAVOVA OD 2. 9. 2019

Vzhledem k probíhající rekonstrukci v mateřské škole je provoz školy zachován ve 3,  a  4. třídě (provozní doba 6,00 - 16,30) 

a v 5. třídě (provozní doba 6,30 - 15,30)

Náhradní provoz pro 1. třídu je zajištěn v MŠ Palackého. (provozní doba 6,00 - 16,30)

Náhradní provoz pro 2. třídu je zajištěn v DPS v klubu důchodců. (provozní doba 6,00 - 16,00, po 16. hodině mohou být zbylé děti převedeny do 3. třídy MŠ Soběslavova)

Provoz 5. třídy je v září a říjnu stanoven na 6,30 - 15,30. Děti zapsané do polodenní 6. třídy (pokud nastupují docházku do MŠ) budou v září navštěvovat třídu 5.

Vstup do areálu je možný pouze z ulice Soběslavova. Náhradní vstup do prostor 5. a 6. třídy je označenými, dřevěnými dveřmi ve spojovací chodbě mateřské školy.

Zde jsou také k nahlédnutí seznamy dětí po zařazení do jednotlivých tříd.

Všechny děti se do 6,30 a od 15,30 schází a rozchází ze 3. třídy.

Omlouvání dětí je možné telefonicky nebo SMS zprávou na těchto telefonních číslech jednotlivých tříd:

1. třída - 728 884 314

2. třída - 728 855 352

3. třída - 728 855 174

4. třída - 728 855 488

5. třída - 728 883 919

O další organizaci provozu v MŠ Soběslavova po dobu rekonstrukce budete včas informováni v mateřské škole nebo prostřednictvím našich webových stránek. Děkujeme za pochopení. 

 

 

Milí rodiče z MŠ Soběslavova,

zvu Vás všechny na informativní schůzku dne 27.8.2019 od 15:30 hod

v MŠ Přístavní.

Hlavním bodem je organizace provozu v MŠ Soběslavova od 2.9.2019.

Prosím, pokud můžete, přijďte.

V případě, že se schůzky nezúčastníte, prosim o zaslání e-mailu 

(skolka.sobes@tiscali.cz)

s informací, zda Vaše dítě nastoupí v září ke školní docházce v MŠ Soběslavova i s datem nástupu.

                                                   

                                                                       Děkuji

                                                                       Věra Cikánová - MŠ Stříbro

 

Milí rodiče,

Prázdniny nám pomalu ale jistě  plynou a já doufám, že si je s dětmi plně užíváte.

Také rekonstrukce v MŠ Soběslavova postupně probíhá.

Dovoluji si Vám podat informace k poslednímu týdnu v srpnu. Děti z MŠ Soběslavova budou do konce srpna chodit do MŠ Přístavní. Děti z MŠ Palackého přejdou do své školky.

Důvodem je příprava tříd po rekonstrukci.

Seznamy dětí vyvěsíme poslední týden v srpnu v budovách školek, v MŠ Soběslavova na 2. pavilonu (vchod u brány z ulice Soběslavova).

Sledujte prosím naše webové stránky ohledně dalších informací k zahájení provozu od 2. září.

                                                                 Věra Cikánová - MŠ Stříbro

 

REKONSTRUKCE MŠ SOBĚSLAVOVA

Konec školního roku odstartoval nejen prázdniny pro děti a čas dovolených pro dospělé, ale také velkou rekonstrukci MŠ Soběslavova. Probíhat bude postupně celé léto, V září by tak měla být část rekonstrukce hotová a další práce budou probíhat vždy jen ve dvou třídách. Pro děti z těchto tříd budeme mít připravenou náhradní třídu v MŠ Palackého a starší děti umístíme v ostatních třídách. Zaměstnané maminky se nemusí bát, že bychom děti neumístili. Samozřejmě uvítáme případný pozdější nástup dětí maminek na mateřské dovolené a nových dětí tak, jak jsme o tom hovořili na schůzce rodičů. Věříme, že vše proběhne v poklidu a Vás milí rodiče prosíme o spolupráci, vstřícnost a trpělivost.

 

ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY STŘÍBRO OZNAMUJE VÝSLEDKY ZÁPISU 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STŘÍBRO

pro školní rok 2019 /2020

Seznam dětí přijatých pod registračními čísly:

MŠ Soběslavova

8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 47, 52, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 78, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 102, 105, 108

MŠ Prokopa Holého

6, 7, 9, 11, 16, 18, 22, 26, 30, 33, 36, 40, 42, 44, 48, 60, 67, 71, 76, 77, 81, 85, 91, 93, 99, 100, 103, 104 

MŠ Palackého

41, 45, 49, 54, 68, 107, 110, 111

 Seznam dětí přijatých do MŠ Prokopa Holého od 1. 1. 2020 z důvodu nízkého věku 

55, 74, 95

Seznam dětí nepřijatých pod registračními čísly:

z důvodu naplnění kapacity a velmi nízkého věku

58, 73, 75, 79, 80, 83, 92, 94, 101

z důvodu trvalého pobytu mimo město Stříbro

(trvalý pobyt nemá dítě  a jeden z rodičů)

27, 28, 53, 66, 69, 72, 96, 106

z důvodu docházky v jiné MŠ

109

z důvodu zastavení řízení- rodiče vzali žádost zpět

46, 50, 51

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná

12. 6. 2019 od 15,30 hodin v MŠ Soběslavova – 5. třída

 

Schůzka pro rodiče nepřijatých dětí se koná

24. 6. 2019 v době 14,00 - 16, 00 hodin v kanceláři MŠ Soběslavova

 

 

Milí rodiče,

Ředitelství mateřské školy po dohodě se zřizovatelem přerušuje provoz všech budov MŠ od 1. 7. 2019 do 5. 7. 2019.

Na prázdninový provoz děti nastoupí  8. 7. 2019.

Místo provozu bude včas  upřesněno.

Děti rodičů, které  budou mít pohledávky na školném či stravném, nebudou přijaty na prázdninový provoz.

 

 

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY RODIČE NA SEMINÁŘ PRO RODIČE,

který proběhne 13. 5. 2019 v 15,30hodin

v MŠ Soběslavova v 5. třídě.

PŘEDNÁŠKU NA TÉMA:

„JAK MÍT ŠŤASTNÉ  A SPOKOJENÉ DÍTĚ“

povede Mgr. Hana Otevřelová

speciální pedagog a rodinný terapeut

(pro rodiče je seminář zdarma, hrazen mateřskou školou)

 

 

Výsledek obrázku pro děti kreslené

Ředitelství Mateřské školy Stříbro, p.o.,

po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje

termíny zápisu do MŠ Stříbro

pro školní rok 2019/2020

 

Zápis se bude konat ve dnech 13. 5. 2019 – 15. 5. 2019

na ředitelství MŠ v Soběslavově ulici 1003.

 

13. 5. 2019      od 9:00 hodin - 12:00 hodin,  od 13:00 hodin - 17:00 hodin

14. 5. 2019      od 9:00 hodin - 12:00 hodin,  od 13:00 hodin - 17:00 hodin

15. 5. 2019      od 9:00 hodin - 12:00 hodin,  od 13:00 hodin - 17:00 hodin

 

Rodiče si mohou potřebné tiskopisy stáhnout z webu MŠ: materskaskola.stribro.cz

popřípadě vyzvednout  na každém pracovišti MŠ Stříbro od 10. 4. 2019.

Kriteria pro přijetí do MŠ najdete na „žádosti o přijetí“.

K zápisu si rodiče přinesou OP a Rodný list dítěte. Pokud budete mít tiskopisy k zápisu vyplněné, nezapomeňte na podpisy obou rodičů .

 

 

 

Milí rodiče,

v lednu 2019 byla provedena revize kalkulace cen potravin. Poslední kalkulace byla provedena v roce 2012. Od té doby vzrostly ceny potravin.

Od 1.3.2019 se zvyšuje cena stravného dětí.

Celodenní stravné            38,- Kč

Celodenní stravné 7 let   41,- Kč

Polodenní stravné             31,- Kč

Polodenní stravné 7 let   34 ,- Kč

Omlouvejte své děti v době nepřítomnosti na mobilní telefony Vaší třídy do 6:30 hodin.

V případě, že dítě řádně neomluvíte, je Vám počítána strava, protože nevíme, kdy Vaše dítě přijde.Pokud své děti řádně odhlásíte, nezapomeňte je opět přihlásit .

Děkujeme za pochopení a spolupráci

 

 

 

 

 

 

Zprávy