Obsah

Aktuality                  

 

Informace k prázdninovému provozu:

Prázdninový provoz na MŠ Přístavní začíná v pátek 1. 7. 2022 a končí ve čtvrtek                              25. 8. 2022. V pátek 26. 8. 2022 nastoupí přihlášené děti již do svých budov MŠ a do svých      tříd.

Děti jsou rozděleny do tříd v jednotlivých prázdninových týdnech podle seznamu zveřejněného v mateřské škole. V současné době již není možné děti na prázdninový provoz přihlašovat či termíny docházky dítěte měnit. V případě absence dítěte v termínu rodiči nahlášeném, je nutné dítě omluvit na telefonním čísle:

                                                               731 725 004

Ke změnám v zařazení dětí do tříd může dojít během prázdninového provozu v souvislosti k počtu skutečně docházejících dětí.

Na prázdninový provoz děti do školky potřebují bačkorky, vhodné oblečení do třídy a ven, ručník, povlečení s pyžamkem, lahvičku na pití.

Děti, které nejsou přihlášené na celý měsíc, neplatí tento měsíc školné.

 

 

Ředitelství Mateřské školy Stříbro, p.o., po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje

termíny zápisu do MŠ Stříbro pro školní rok 2022/2023

Zápis se bude konat ve dnech 9. 5. 2022 - 11. 5. 2022 na ředitelství MŠ v Soběslavově ulici. 

 

  9. 5. 2022      od 8:30 hodin - 12:00 hodin,  od 13:00 hodin - 16:00 hodin

10. 5. 2022      od 8:30 hodin - 12:00 hodin,  od 13:00 hodin - 16:00 hodin

11. 5. 2022      od 8:30 hodin - 12:00 hodin,  od 13:00 hodin - 16:00 hodin

Rodiče si mohou potřebné tiskopisy stáhnout z webu MŠ: materskaskola.stribro.cz

popřípadě vyzvednout každém pracovišti MŠ Stříbro od 4. 4. 2022.

Kriteria pro přijetí do MŠ najdete na „žádosti o přijetí“.

K zápisu si rodiče přinesou OP a Rodný list dítěte. Pokud budete mít tiskopisy k zápisu vyplněné, nezapomeňte na podpisy obou rodičů.

Věra Cikánová – MŠ Stříbro p. o

obrázek

 

 

 

11.4.2022 v 15,30 - JARNÍ SLAVNOST na zahradě mateřské školy, na multifunkčním hřišti.

Zde společně přivítáme jaro a následovat budou aktivity dětí u jednotlivých pavilonů.

 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY S RODIČI DNE 22. 3. 2022

Paní ředitelka přivítala přítomné rodiče a projednala:

1. - Akce v 1. pololetí – omezené z důvodu COVIDU – venku, ve třídě často

       bez přítomnosti rodičů (podzimní dílny, vánoční besídky).

      Velké poděkování rodičům za spolupráci při nemocnosti personálu

       v době COVIDU.

2. - Informace pro rodiče předškoláků: možnost testu školní zralosti

      v pedagogicko - psychologické poradně.

      Odklad školní docházky - nástup do přípravné třídy ZŠ Mánesova.

      Odklad školní docházky - v MŠ.

3. - Termíny zápisů - ZŠ Gagarinova 21.4.-22. 4. 2022 od 14-16 hodin

                                   ZŠ Mánesova    8. 4. 2022 14-17 hodin, 9. 4.2022 od 9-11 hodin

      Je nutné nahlásit odklad školní docházky a docházku v MŠ učitelkám na třídě   

      popřípadě ředitelce MŠ.

4. - Akce ve 2. pololetí

      11. 4.   jarní slavnost na zahradě MŠ Soběslavova

      červen - šerpování předškoláků na radnici

      červen - výlet s dětmi

5. - Prázdninový provoz - Vaše potřeby je nutné nahlásit do 15.4.

      Prázdninový provoz bude celé 2 měsíce zajišťovat MŠ Přístavní.

      Prázdninový provoz začíná 1.7.2022  (pátek)

      Ostatní budovy budou uzavřené (opravy).

     26. 8. 2022 se děti vrátí do své budovy a třídy.

      Z důvodu omezeného provozu v době letních prázdnin je možnost umístit děti

      zaměstnaných rodičů v době, kdy nečerpají dovolenou.

      Maminky na MD prosíme o spolupráci a ponechání dětí doma.

      Nebude-li dítě docházet v měsících červenci či srpnu, nebude počítána platba

      školného.

      Zároveň je potřeba přerušení provozu v době od 4.7.- 8.7. a proto Vás žádáme o   

      vyjádření souhlasu, či nesouhlasu ve třídě Vašeho dítěte.

Nadále sledujte naše stránky nástěnky v MŠ.

                                                           Věra Cikánová - MŠ Stříbro

 

 

Schůzka rodičů,

se koná 22. 3. 2022 v 15, 30 hodin v 5. třídě MŠ (nízká budova - vchod z Větrné ulice)

na programu – hodnocení prvního pololetí v MŠ

                              akce ve druhém pololetí

                              organizace letního provozu

 

 

INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU KURZU

Lyžařský kurz pro přihlášené děti proběhne v termínu

od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022 v lyžařské škole YELLOW POINT Mariánské Lázně, v čase od 9,00 do 10,45 hodin.

Odjezd pro děti z MŠ Soběslavova je zajištěn cca v 7,20 hodinautobusové zastávky u gymnázia,

Odjezd pro děti z MŠ Přístavní je zajištěn  cca v 7,35 hodinautobusového nádraží.

Je možné přivést děti k autobusu, zejména mají-li svoje vybavení.

Děti, které půjdou s učitelkou ze školky, musí být ve školce včas.

Vlastní vybavení dětem viditelně podepište nebo označte.

Svačinku mají děti zajištěnou mateřskou školou, teplé pití zajistí lyžařská škola. Je vhodné dát dětem vlastní malé pitíčko, popřípadě malou dobrůtku. Návrat do mateřské školy je k obědu.

Rodiče dětí, které budou v době kurzu nemocné, musí doložit lékařské potvrzení o nemoci dítěte, aby mohli nárokovat poukaz do lyžařské školy v hodnotě zaplaceného kurzu.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k pozitivitě a izolaci několika učitelek a nepedagogického personálu Vás prosím o pomoc.

Pokud můžete (maminky na rodičovské dovolené či rodiče toho času bez zaměstnání), ponechte děti doma v době od pondělí  21. 2. 2022 do  pátku 25. 2. 2022. Pokusíme se zajistit provoz pro děti zaměstnaných rodičů.

Dále prosím věnujte pozornost zdravotnímu stavu svých dětí a buďte i nadále ohleduplní k ostatním. Děti s rýmou a kašlem nechte pokud možno uzdravit doma. 

Sledujte další informace na našich stránkách. Doufám, že situaci zvládneme a nebude nutné vyhlásit ředitelské volno.

Děkuji za spolupráci a pochopení..

za MŠ Stříbro - Věra Cikánová

 

 

Vážení rodiče, 

z důvodu karantény nařízené KHS byla v mateřské škole Soběslavova

uzavřena na pátek 18. 2. 2022 - 1. třída prvního pavilonu  (pavilon z ulice Větrná). Karanténa potrvá do 20. 2. 2022. Děti bez příznaků onemocnění mohou do školky od pondělí 21. 2. 2022.

Případná potvrzení do zaměstnání najdete na odkazu:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

informace o krizovém ošetřovném: krizové ošetřovné ,doc..docx (13.77 kB)

nebo na telefonním čísle 374 703 746 (OSSZ)

Sledujte případné další informace na stránkách naší školy.

za MŠ Stříbro- Věra Cikánová

 

 

Vážení rodiče,

velmi nás to mrzí, ale z již uvedených důvodů není možno zajistit provoz MŠ do konce týdne - tedy do pátku 4. 2. 2022. 

Předpokládáme, že v pondělí 7. 2. bude mateřská škola v běžném provozu. Děkujeme za pochopení. 

Případná potvrzení do zaměstnání najdete na odkazu:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

informace o krizovém ošetřovném:krizové ošetřovné ,doc..docx (13.77 kB)

nebo na telefonním čísle 374 703 746 (OSSZ)

za MŠ Stříbro- Věra Cikánová

Vážení rodiče,

v pondělí 7. 2.2022 budou třídy mateřské školy v běžném provozu.

 

Vážení rodiče,

velmi nás to mrzí, ale z již uvedených důvodů není možno zajistit provoz MŠ do konce týdne - tedy do pátku 4. 2. 2022. 

Předpokládáme, že v pondělí 7. 2. bude mateřská škola v běžném provozu. Děkujeme za pochopení. 

Případná potvrzení do zaměstnání najdete na odkazu:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

informace o krizovém ošetřovném:krizové ošetřovné ,doc..docx (13.77 kB)

nebo na telefonním čísle 374 703 746 (OSSZ)

za MŠ Stříbro- Věra Cikánová

 

Vážení rodiče,

mateřská škola Soběslavova má aktuálně pozitivní a v karanténě všechny kuchařky, část učitelek a školnici. Z toho plyne, že nejsme schopni zajistit provoz naší školky. Přerušení provozu potrvá nejspíše 1.2. a 2.2.2022. Sledujte informace na stránkách naší školy.  Případná potvrzení do zaměstnání najdete na odkazu:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

informace o krizovém ošetřovném:krizové ošetřovné ,doc..docx (13.77 kB)

za MŠ Stříbro- Věra Cikánová

 

Vážení rodiče,

vzhledem k nemocnosti a karanténě zaměstnanců (učitelek a kuchařek)

Vás prosíme o pomoc.

Pokud můžete (maminky na rodičovské dovolené), ponechte si tento týden - do pátku 4.2. děti doma.

Provoz jsme schopni zajistit pro děti rodičů, které potřebují děti umístit.

Děkujeme za spolupráci a pochopení..

 

 

Vážení rodiče, 

z důvodu karantény nařízené KHS byla v mateřské škole Soběslavova

uzavřena do 31. 1. 2022 - 1. a 2. třída  (pavilon z ulice Větrná) a 4. třída  (pavilon z ulice Soběslavova).

Běžný provoz od 1. 2. 2022. 

Pokud potřebujete formulář na ošetřovné najdete jej na odkazu - https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

 

 

Vážení rodiče,

připravujeme pro Vás „Potvrzení vynaložených výdajů na dítě “ na uplatnění slevy. Uplatňovat slevu na dani může pouze jeden z rodičů, vyzvednutí tiskopisu bude připraveno ve třídách po 20.1.2022

Dále z důvodu šíření varianty omikron apelujeme na rodiče, aby děti s náznaky onemocnění (nachlazení, hustá rýma, zvracení a bolesti hlavy, pokašlávání) nevodili děti do školky nebo je nechali otestovat.

Doufáme, že se situace brzy zlepší a Vám děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Za MŠ Stříbro- Věra Cikánová

 

Pro rodiče předškoláků:

On-line seminář s názvem: „Jak připravit dítě na vstup do ZŠ“ - více informací ZDE (227.74 kB)

 

Milí rodiče,

vzhledem k rostoucí epidemii coronaviru se plánovaná "Vánoční slavnost" 13. 12. 2021 neuskuteční. Velmi nás to mrzí, ale není v našich silách kontrolovat bezinfekčnost ve vnitřních prostorách městského muzea ani zajistit potřebné rozestupy.

Dále oznamujeme, že po dohodě se zřizovatelem bude provoz MŠ po dobu vánočních prázdnin (23. 12. - 31. 12. 2021) přerušen. Vzhledem k tomu, že se jedná o 6 pracovních dní, bude výše školného snížena na polovinu.

Při celodenní docházce na 285,- Kč a při polodenní na 190. V případě platby trvalým příkazem si v lednu zažádejte o vrácení přeplatku. (formulář - žádost o vyúčtování najdete v sekci - "ke stažení").

 

Milí rodiče,

máme za sebou období téměř dvou měsíců. Zdálo by se, že jsme zvládli adaptaci dětí v mateřské škole, ale není to všude stejné. Děti jsou letos velmi často nemocné, málo chodí do školky, a tak často po nástupu po nemoci si opět zvykáme. V kolektivu našich dětí se nákaza šíří rychle. Jsme proto velmi rády a děkujeme, že jste zodpovědní a do školky vodíte děti zdravé.  Buďte i nadále ohleduplní k ostatním a i dítě s rýmou a kašlem nechte pokud možno uzdravit doma. 

Co se týká aktivit v MŠ, čeká nás už teď v říjnu sférické kino s pohádkou, výlet předškoláků do lesa a venkovní setkání s Vámi rodiči a dětmi. Každá školka (třída) si dle svého uvážení vybere termín podzimního setkání.

Lampionový průvod se „sv. Martinem“ letos neplánujeme. Nevíme jaká bude situace a tuto akci musíme plánovat minimálně 30 dní dopředu ve správním řízení ohledně omezení dopravy na komunikacích atd.

Co ale plánujeme je "Vánoční slavnost" na den 13. 12. 2021 v městském muzeu. Snad se nám vydaří. V době vánočních prázdnin (23. 12. - 31. 12. 2021) by měl být provoz MŠ přerušen. Pokud zřizovatel schválí návrh na přerušení provozu, budete v prosinci platit školné 380,-Kč (včas dáme na vědomí). Děkujeme za Vaše vyjádření ohledně přerušení provozu.

Dále prosím rodiče ještě jednou o kontrolu a případnou změnu či zrušení (u předškoláků) trvalých příkazů plateb školného.

Přeji Vám i dětem hodně zdraví

Věra Cikánová-MŠ Stříbro

 

 

Zápis ze schůzky s rodiči dne 21. 9. 2021 ZDE 

 

 Schůzka rodičů v MŠ Soběslavova

se koná 21. 9. 2021  v 15, 30 hodin v 5. třídě MŠ 

na programu – organizace prvního pololetí v MŠ a platby

                           akce v MŠ

                           SRPŠ

 

 

Vážení rodiče,

Blíží se čas nového školního roku, proto mi dovolte několik informací k provozu od 1. 9. 2021.

Ve školce se nebudou testovat děti ani zaměstnanci (95% zaměstnanců je očkováno).

Na základě „Doporučení ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022“ nastavujeme tato pravidla:

- třetí osoby (zákonní zástupci) vstupují do budovy na dobu nezbytně nutnou

s respirátorem či rouškou, dodržují použití dezinfekce u vstupu do budovy

- v případě zjištění nemoci u dítěte (teplota, kašel, rýma apod.) je nutné okamžitě dítě vyzvednout,  je třeba aktualizovat kontakty rodičů - nahlásit změny

- nemocní zaměstnanci, rodiče, děti musí zůstat doma

- z důvodu zajištění hygienického pitného režimu zejména venku si budou děti nosit podepsané pitíčko (lahvičku) typu „KUBÍK“ (v MŠ budeme doplňovat)

- prostory MŠ a hračky budou častěji dezinfikovány

 

V případě, že jste se právě vrátili s dětmi ze zahraniční dovolené, platí toto opatření:

- MŠ (či obdobná instituce) nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let a které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, respektive po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy

Věříme ve Vaši spolupráci, sledujte nástěnky v MŠ či webové stránky: materskaskola.stribro.cz - sekce aktuality na příslušném pracovišti MŠ.

Věra Cikánová- MŠ Stříbro

 

 

Zprávy