Obsah

MŠ Stříbro, pracoviště Soběslavova 1003


Pětitřídní mateřská škola v Soběslavově ulici je typizovaná, pavilonová budova a je zárověň sídlem ředitelství MŠ. Je to jednopatrová stavba uprostřed sídlištní zástavby. Čtyři třídy mají děti věkově rozdělené na mladší a starší. V patrových pavilonech MŠ třídy jsou homogenní a to - v přízemí děti mladší, v patře pak děti starší. Pátá třída třída je heterogenní s možností umístění souruzeneckých dvojic.
Škola je obklopena školní zahradou, na které mají jednotlivé třídy svoje zázemí s pískovištěm a kvalitními herními prvky. 


Strategické cíle naší školy

 • Spokojenost dětí a rodičů
 • Neustálé zkvalitňování výchovně vzdělávací práce
 • Týmová spolupráce všech pedagogických pracovníků školy
 • Rozvoj tvůrčího klima
 • Dobrá pověst školy

 

Provoz MŠ: 6:00 - 16:30 hodin

Zastřešující školní výchovně vzdělávací program vychází z koncepce MŠ Stříbro. 

 

Výše školného ve školním roce 2018 /2019

celodenní docházka - 682,- kč

polodenní docházka - 454,- kč


MOTTO ŠKOLY:

„OTVÍREJME OČI - DĚTSKÉ OČI,

OTVÍREJME SRDCE - DĚTSKÁ SRDCE,

OTVÍREJME SE SPOLU A PRO SEBE,

UČME SE S DĚTMI A OD DĚTÍ...

 

MŠ je zaměřena na všestranný rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého a tvořivého dítěte s ohledem na jeho individualitu a zdravý rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními vlastnostmi. Vedeme děti k ohleduplnosti, toleranci, komunikaci, kamarádství a respektování druhého, ale i ke kladnému vztahu k přírodě, k našemu městu a okolnímu světu. Ve třídách se snažíme vytvářet  příjemnou, radostnou atmosféru a ovzduší plné důvěry a bezpečí. To vše ve spolupráci s rodinou. 

 

Výchovně vzdělávací nabídka je rozpracována do těchto integrovaných bloků:

 • UTŘI RACHLE SLZIČKY, POJĎ DO NAŠÍ ŠKOLIČKY
 • OTVÍRÁME OKNO BAREVNÉHO PODZIMU 
 • OTVÍRÁME OKNO BÍLÉ ZIMY
 • OTVÍRÁME OKNO VOŇAVÉHO JARA
 • OTVÍRÁME OKNO - školní projekt 
 • OTVÍRÁME OKNO TOULAVÉHO LÉTA

Každý integrovaný blok bývá zakončen společnou činností s rodiči. 

 

1. třída - "U KRTEČKA"

Učitelky:
 • Pavla Hodková
 • Věra Rončáková

Asistent pedagoga:

 • Pavlína Babicová

2. třída - "SKŘÍTEK ZVÍDÁLEK"

Učitelky:
 • Věra Charvátová
 • Jana Tenglerová

3. třída - SLUNÍČKA

Učitelky:
 • Jana Majerčíková
 • Radovana Špetová  

Asistent pedagoga:

 • Vladimíra Zichová

4.třída - VČELKY

Učitelky:
 • Hana Felberová
 • Táňa Masopustová
Asistent pedagoga:
 • Drahomíra Prýmková

5.třída - "U ČTYŘ SKŘÍTKŮ"

"V naší školce na sídlišti, žili, byli čtyři skřítci.

My si s nimi budem hrát, cvičit, zpívat, tancovat.

když se budem hodně snažit, všechno se nám bude dařit."

Učitelky:
 • Martina Hrábková
 • Helena Macáková 

 

Organizace dne

1. a 3. třída

6:00 - 8:30 scházení a ranní hry dětí
8:30 - 9:00 ranní svačinka
9:00 - 9:30 řízené činnosti, příprava na pobyt venku
9:30 - 11:30 pobyt venku
11:30 - 12:00 oběd
12:00 - 14:00 odpočinek
14:00 - 16:30 odpolední svačina, hry, zájmové činnosti

2. a 4.třída

 6:00  -  9:00 scházení a ranní hry dětí, individuální činnost
  9:00 ranní svačina
  9:15  - 10:00 řízené činnosti, připrava na pobyt venku
10:00 - 12:00 pobyt venku
12:00 oběd
12:30 - 14:00 odpočinek
14:00 - 16:30 odpolední svačina,
hry, zájmové činnosti, odpolední svačina

5.třída

  7:00 - 8:30 scházení a ranní hry dětí
  8:30 - 9:00 ranní svačinka
  9:00 - 9:45 řízené činnosti, připrava na pobyt venku
  9:45 - 11:25 pobyt venku
 11:30 oběd
 12:15 - 14:00 odpočinek
14:00 - 15:30 hry, zájmové činnosti,odpolední svačina

Scházení dětí (od 6:00hodin) a rozcházení dětí (od 15:30) zajišťuje provoz v 1. třídě.

 

Předpokládané akce Mateřské školy

Společné školní

 • Lampionový průvod na sv. Martina
 • Vánoční slavnost
 • Jarní slavnost
 • Sportovní den

 

Našeho pracoviště

Pro děti
 • Podzimní tvůrčí dílny
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Maškarní karneval
 • Návštěvy divadla a kina dle nabídek
 • Návštěva divadla alfa v Plzni
 • Návštěva základních škol - předškoláci
 • Návštěva ZUŠ
 • Výlety s různým zaměřením (turistika, ekologie)
 • Jarní slavnost 
 • Vynášení Moreny
 • Výlety u příležitosti konce školního roku
 • Oslava Dne dětí
 • Oslavy svátků a narozenin
Pro děti a rodiče
 • Tvořivé dílny pro děti a rodiče - podzimní, zimní, jarní
 • Individuální akce tříd ukončující jednotlivé tématické bloky
 • Vánoce v MŠ
 • Oslava svátku matek
 • Závěrečné besídky u příležitosti konce školního roku, rozloučení s předškoláky