Obsah

MŠ Stříbro, pracoviště Soběslavova 1003


Pětitřídní mateřská škola v Soběslavově ulici je typizovaná, pavilonová budova a je zárověň sídlem ředitelství MŠ. Je to jednopatrová stavba uprostřed sídlištní zástavby. Čtyři třídy mají děti věkově rozdělené na mladší a starší. V patrových pavilonech MŠ třídy jsou homogenní a to - v přízemí děti mladší, v patře pak děti starší. Pátá třída třída je heterogenní s možností umístění souruzeneckých dvojic. 
Škola je obklopena školní zahradou, na které mají jednotlivé třídy svoje zázemí s pískovištěm a kvalitními herními prvky. 


Strategické cíle naší školy

 • Spokojenost dětí a rodičů
 • Neustálé zkvalitňování výchovně vzdělávací práce
 • Týmová spolupráce všech pedagogických pracovníků školy
 • Rozvoj tvůrčího klima
 • Dobrá pověst školy

Zastřešující školní výchovně vzdělávací program vychází z koncepce MŠ Stříbro. 

Provoz MŠ: 6:00 - 16:30 hodin

 

Výše školného ve školním roce 2022 /2023

celodenní docházka - 620,- kč

polodenní docházka - 413,- kč


MOTTO ŠKOLY:

„OTVÍREJME OČI - DĚTSKÉ OČI,

OTVÍREJME SRDCE - DĚTSKÁ SRDCE,

OTVÍREJME SE SPOLU A PRO SEBE,

UČME SE S DĚTMI A OD DĚTÍ...

 

MŠ je zaměřena na všestranný rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého a tvořivého dítěte s ohledem na jeho individualitu a zdravý rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními vlastnostmi. Vedeme děti k ohleduplnosti, toleranci, komunikaci, kamarádství a respektování druhého, ale i ke kladnému vztahu k přírodě, k našemu městu a okolnímu světu. Ve třídách se snažíme vytvářet  příjemnou, radostnou atmosféru a ovzduší plné důvěry a bezpečí. To vše ve spolupráci s rodinou. 

 

Výchovně vzdělávací nabídka je rozpracována do těchto integrovaných bloků:

 • UTŘI RYCHLE SLZIČKY, POJĎ DO NAŠÍ ŠKOLIČKY
 • OTVÍRÁME OKNO BAREVNÉHO PODZIMU 
 • OTVÍRÁME OKNO BÍLÉ ZIMY
 • OTVÍRÁME OKNO VOŇAVÉHO JARA
 • OTVÍRÁME OKNO - školní projekt 
 • OTVÍRÁME OKNO TOULAVÉHO LÉTA

Každý integrovaný blok bývá zakončen společnou činností s rodiči. 

Personální obsazení:

Ředitelka mateřské školy, učitelka 2. třídy MŠ Přístavní - Věra Cikánová

Učitelky:

 • 1. třída - Pavlína Hodková  

                       Věra Rončáková   

 • 2. třída - Věra CHarvátová 

                        Helena Macáková 

 • 3. třída - Markéta Duspivová

                        Radovana Špetová

 • 4. třída - Hana Felberová

                       Jana Majerčíková

 • 5. třída - Martina Hrábková    

                        Anna Krýslová 

                 

Asistentka pedagoga

 • Marta Davidíková
 • Drahomíra Prýmková

 

Kuchařky:

 • Ivana Škopková
 • Martina Šůchová
 • Michaela Žílová

Vedocí školní jídelny

 • Petra Vacková

Školnice

 • Petra Kinštová
 • Zdeňka Modlíková
 • Ivana Trnková

 

1. třída - "U KRTEČKA"

Učitelky:
 • Pavla Hodková
 • Věra Rončáková

2. třída - "U BOBA A BOBKA"

Učitelky:
 • Věra Charvátová
 • Helena Macáková

3. třída - SLUNÍČKA

Učitelky:
 • Radovana Špetová
 • Markéta Duspivová

4.třída - VČELKY

Učitelky:
 • Hana Felberová
 • Jana Majerčíková

5.třída - BROUČCI

Učitelky:
 • Martina Hrábková
 • Anna Krýslová

 

Organizace dne:

1. a 3. třída

 6:00 -  8:30 scházení a ranní hry dětí
 8:30 -  9:00 ranní svačinka
 9:00 -  9:30 řízené činnosti, příprava na pobyt venku
9:30  - 11:30 pobyt venku
11:30 - 12:00 oběd
12:00 - 14:00 odpočinek
14:00 - 16:30

odpolední svačina, hry, zájmové činnosti

 

2. a 4.třída

 6:00 -  9:00 scházení a ranní hry dětí, individuální činnost
 9:00 -  9:15 ranní svačina
 9:15  - 10:00 řízené činnosti, připrava na pobyt venku
10:00 - 12:00 pobyt venku
12:00 - 12:30 oběd
12:30 - 14:00 odpočinek
14:00 - 16:30 odpolední svačina,
hry, zájmové činnosti, odpolední svačina

5.třída

 7:00 -  8:45 scházení a ranní hry dětí
 8:45 -  9:15 ranní svačinka
 9:15 -  9:45 řízené činnosti, připrava na pobyt venku
 9:45 - 11:45 pobyt venku
11:45 - 12:45 oběd
12:45 - 14:00 odpočinek
14:00 - 15:30 hry, zájmové činnosti,odpolední svačina

Scházení dětí (od 6:00hodin) a rozcházení dětí (od 15:30) zajišťuje provoz v 1. třídě.


Předpokládané akce Mateřské školy:

Společné školní

 • Lampionový průvod na sv. Martina
 • Vánoční slavnost
 • Jarní slavnost
 • Sportovní den

 

Našeho pracoviště

Pro děti
 • Podzimní tvůrčí dílny
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Maškarní karneval
 • Návštěvy divadla a kina dle nabídek
 • Návštěva základních škol - předškoláci
 • Výlety s různým zaměřením (turistika, ekologie)
 • Jarní slavnost 
 • Vynášení Moreny
 • Výlety u příležitosti konce školního roku
 • Oslava Dne dětí
 • Oslavy svátků a narozenin
Pro děti a rodiče
 • Tvořivé dílny pro děti a rodiče - podzimní, zimní, jarní
 • Individuální akce tříd ukončující jednotlivé tématické bloky
 • Vánoce v MŠ
 • Oslava svátku matek
 • Závěrečné besídky u příležitosti konce školního roku, rozloučení s předškoláky