Obsah

MŠ Stříbro, pracoviště Soběslavova 1003


Šestitřídní mateřská škola v Soběslavově ulici je pavilonová a je zárověň sídlem ředitelství MŠ. Je to jednopatrová stavba uprostřed sídlištní zástavby. Pět tříd je zatím věkově smíšených, jedna třída je "předškolní" pro děti 5 až 6 leté. V letošním školním roce jsme začali rozmisťovat děti podle věku, takže v dalších letech budou v patrových pavilonech MŠ třídy homogenní a to - v přízemí    děti mladší, v patře pak děti starší. 
Škola je obklopena školní zahradou, na které mají jednotlivé třídy svoje zázemí s pískovištěm a kvalitními herními prvky. 


Strategické cíle naší školy

 • Spokojenost dětí a rodičů
 • Neustálé zkvalitňování výchovně vzdělávací práce
 • Týmová spolupráce všech pedagogických pracovníků školy
 • Rozvoj tvůrčího klima
 • Dobrá pověst školy

 

Provoz MŠ: 6:00 - 16:30 hodin

Zastřešující školní výchovně vzdělávací program vychází z koncepce MŠ Stříbro. 


MOTTO ŠKOLY:

„OTVÍREJME OČI - DĚTSKÉ OČI,

OTVÍREJME SRDCE - DĚTSKÁ SRDCE,

OTVÍREJME SE SPOLU A PRO SEBE,

UČME SE S DĚTMI A OD DĚTÍ...

 

MŠ je zaměřena na všestranný rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého a tvořivého dítěte s ohledem na jeho individualitu a zdravý rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními vlastnostmi. Vedeme děti k ohleduplnosti, toleranci, komunikaci, kamarádství a respektování druhého, ale i ke kladnému vztahu k přírodě, k našemu městu a okolnímu světu. Ve třídách se snažíme vytvářet  příjemnou, radostnou atmosféru a ovzduší plné důvěry a bezpečí. To vše ve spolupráci s rodinou. 

 

Výchovně vzdělávací nabídka je rozpracována do těchto integrovaných bloků:

 • UTŘI RACHLE SLZIČKY, POJĎ DO NAŠÍ ŠKOLIČKY
 • OTVÍRÁME OKNO BAREVNÉHO PODZIMU 
 • OTVÍRÁME OKNO BÍLÉ ZIMY
 • OTVÍRÁME OKNO VOŇAVÉHO JARA
 • OTVÍRÁME OKNO DO VESMÍRU - školní projekt 
 • OTVÍRÁME OKNO TOULAVÉHO LÉTA

Každý integrovaný blok bývá zakončen společnou činností s rodiči. 

 

1. třída - "MOTÝLKOVÉ"

"Letos do třídy motýlků, každý den chodím na chvilku..." "

Učitelky:
 • Pavla Hodková
 • Věra Rončáková

 

2. třída - KRTEČKOVÉ

"U krtečka v naší školce, líbí se tu každé holce.

I každému klukovi, Tondovi i Kubovi.

 Máme se tu všichni rádi, protože jsme kamarádi.

Jeden druhému tu pomáháme, s krtečkem si povídáme.

Ali s Pavlou na to dohlíží, vše zvládneme bez obtíží."

Zaměření třídy: 
 • není důležité co dítě umí,ale jak se cítí a co prožívá 

Učitelky:
 • Miloslava Kašparová
 • Alena Neubergerová

 

3. třída - SLUNÍČKA

"Volám tě sluníčko haló, haló, 

tepla je na světě málo, málo.

Vylez a rozežeň mraky, mraky,

a my ti pomůžem taky, taky."   

Zaměření třídy: 
 • vytvářet prosociální klima podporující seberealizaci 
Učitelky:
 • Hana Felberová
 • Radovana Špetová  

 

4.třída - MRAVENCI

"Mraveneček v lese, těžkou kládu nese.

Pomozte mu kamarádi, vždyť ji neunese..."

Zaměření třídy : 
 • vycházet z individuálních potřeb a schopností dětí, TVP bude naplněn střídáním čtyř ročních období 
Učitelky:
 • Věra Cikánová
 • Sabina Belayová
Asistent pedagoga:
 • Marta Jakovcová

 

5.třída 

"V naší školce na sídlišti, žili, byli čtyři skřítci.

My si s nimi budem hrát, cvičit, zpívat, tancovat.

když se budem hodně snažit, všechno se nám bude dařit! "

Zaměření třídy:
 • všestranný rozvoj osobnosti s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí, vzájemná komunikace, umění naslouchat si a respektovat se - naučit se žít v kolektivu, spolupracovat.
Učitelky:
 • Martina Hrábková
 • Helena Macáková 

 

6.třída - SLUNÍČKA

"Jaro, léto, podzim, zima, 

sluníčko je vždycky prima..."

Zaměření třídy: 
 • upevňování kolektivních vztahů, zdokonalování komunikace. Poznávat a chránit přírodu.
Učitelka:
 • Libuše Nováková

 

Organizace dne

1. 2. a 3. třída

6:00 - 8:30 scházení a ranní hry dětí
8:30 - 9:00 ranní svačinka
9:00 - 9:30 řízené činnosti, příprava na pobyt venku
9:30 - 11:30 pobyt venku
11:30 - 12:00 oběd
12:00 - 14:00 odpočinek
14:00 - 16:30 odpolední svačina, hry, zájmové činnosti

4.třída

6:00 - 9:00 scházení a ranní hry dětí, individuální činnost
9:00 ranní svačina
9:15 - 10:00 řízené činnosti, připrava na pobyt venku
10:00 - 12:00 pobyt venku
12:00 oběd
12:30 - 14:00 odpočinek
14:00 - 16:30 odpolední svačina,
hry, zájmové činnosti, odpolední svačina

5.třída

7:00 - 8:45 scházení a ranní hry dětí
8:45 - 9:00 ranní svačinka
9:00 - 9:45 řízené činnosti, připrava na pobyt venku
9:45 - 11:45 pobyt venku
11:45 oběd
12:15 - 14:00 odpočinek
14:00 - 15:30 hry, zájmové činnosti,odpolední svačina

Scházení dětí (od 6:00hodin) a rozcházení dětí (od 15:30) zajišťuje provoz v 1. třídě.

 

6.třída - polodenní - s provozem od 7:45 do 11:45

7:45 - 8:15 scházení a ranní hry dětí v 8,15 ranní svačinka
8:45 - 9:30 řízené činnosti 
9:30 - 11:15 pobyt venku
11:15 - 12:45 oběd
12:45 předání dětí rodičů

 

Předpokládané akce Mateřské školy

Společné školní

 • Lampionový průvod na sv. Martina
 • Vánoční slavnost
 • Vítání jara
 • Sportovní den

 

Našeho pracoviště

Pro děti
 • Podzimní tvůrčí dílny
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Maškarní karneval
 • Návštěvy divadla a kina dle nabídek
 • Návštěva divadla alfa v Plzni
 • Návštěva základních škol - předškoláci
 • Návštěva ZUŠ
 • Výlety s různým zaměřením (turistika, ekologie)
 • Vítání jara - vynášení Moreny
 • Výlety u příležitosti konce školního roku
 • Oslava Dne dětí
 • Oslavy svátků a narozenin
Pro děti a rodiče
 • Tvořivé dílny pro děti a rodiče - podzimní, zimní, jarní
 • Individuální akce tříd ukončující jednotlivé tématické bloky
 • Vánoce v MŠ
 • Oslava svátku matek
 • Závěrečné besídky u příležitosti konce školního roku, rozloučení s předškoláky