Obsah

1.  Název:                                              Mateřská škola Stříbro, příspěvková organizace

2.   Důvod a způsob založení:          Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

                                                                                                     - školní stravování

                                                               Zřizovatel - město Stříbro  

3.  Organizační struktura:                 Nadřízený orgán: Krajský úřad Plzeňského Kraje, odbor

                                                               školství mládeže a sportu

4.  Kontaktní spojení:                          MŠ Soběslavova 374 623 427 

                                                               MŠ Přístavní         374 622 937

                                                               Školní jídelna       374 623 716

     ID datové schránka:                       y74kxbk

     Kontaktní a poštovni adresa:      MŠ Stříbro, p. o., Soběslavova 1003, 349 01 Stříbro

     Adresa úřadovny pro osobní 

     návštěvu:                                            Mateřská škola Soběslavova 1003, 349 01 Stříbro

                                                                Mateřská škola Prokopa Holého 1740, 349 01 Stříbro

    Úřední hodiny:                                   MŠ Přístavní         - Po 10,00 - 15, 30

                                                                MŠ Soběslavova - Út 10,00 - 15, 30

    Telefonní čísla:                                   MŠ Soběslavova 374 623 427 

                                                                 MŠ Přístavní         374 622 937

                                                                 Školní jídelna       374 623 716

    Číslo faxu:                                              - 

    Adresa internetové stránky:          www.materskáskola.stribro.cz

    Adresa e - podatelny:                       skolka.sobes@tiscali.cz

    Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) - Lenka Albertová - albertova@mu.stribro

 

5.  případné platby lze poukázat:      neinvestiční náklady - 194 138 218/0300

                                                                  školní stravování       - 100 455 141/0800         

6.  IČO:                                                         709 37 621      

7.  DIČ:                                                          - 

8.   Dokumenty: 

      Seznam hlavních dokumentů:

       Rozpočet: 

9.   Žádosti o informace: 

10. Příjem žádostí a dalších podání:

11.  Opravné prostředky:

12.  Fornuláře:

13.  Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14.  Předpisy

       Nejdůležitější právní předpisy

       Vydané právní předpisy

15.  Úhrady za poskytování informací

       Sazebník úhrad za poskytování informací

       Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad zy poskytování informací

16.  Licenční smlouvy

        Vzory licenčních smluv

        Výhradní licence

17.   Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.: