Obsah

Vítejte na stránkách stříbrské mateřské školy

 

Mateřská škola Stříbro p.o. vznikla v roce 2002, změnou Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1.1.2002.


Místa poskytování vzdělání nebo školských služeb jsou:

 

Mateřská škola je zapojena do projektu "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání"

projekt

Projekt

" ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ STŘÍBRO

- šablona“

spolufinancován Evropskou unií

Anotace:

Projekt je zaměřen na jedno nebo kombinaci následujících témat:

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.června 2017 začala mateřská školka Stříbro realizovat tento projekt. Projekt je zaměřen zejména na podporu dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské, matematiské gramotonosti a inkluzi. V rámci projektu jsme zajistili financování i pro odborně zaměřená tématická setkávání s rodiči dětí v naší mateřské školce, sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol a odbornou osobu školního asistenta a personální podporu v MŠ prostředtnictvím chůvy.

 

Věra Cikánová - ředitelka školky

 

 

V současné době má mateřská škola Stříbro ve třech budovách 10 celodenních tříd a 1 polodenní třídu.

Z toho:

MŠ Soběslavova

5 tříd s celodenním provozem, 1 třída s polodenním provozem

MŠ Palackého 1 třída s celodenním provozem
MŠ Přístavní 4 třídy s celodenním provozem

Každá budova MŠ disponuje moderně vybavenou školní kuchyní a poskytuje dětem školní stravování.

 

Kolektiv zaměstnanců tvoří:

  • 22 kvalifikovaných pedagogických pracovnic
  • 1 nekvalifikovaná pedagogická pracovnice
  • 3 asistenti pedagoga
  • 7 provozních zaměstnanců
  • 9 provozních zaměstnanců školní jídelny

Učitelky pracují podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání,Nabízí kvalitní, standardní péči o všechny děti.


Přijímání dětí

Přijímáme děti ve věku 3-6 let, výjimečně mladší. Pro děti mladší 3 let je přizpůsobená třída v MŠ Přístavní. Pro přijímání dětí ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je na úřední desce, webových stránkách, ve stříbrském tisku. Zápisy na následující školní rok probíhají zpravidla začátkem měsíce května. V případě uvolnění místa může ředitelka dítě přijmout do MŠ i během školního roku.

 

  

Aktuálně

Nové fotogalerie

MŠ Soběslavova

05.12.2019

Čerti v MŠ 12/2019

Čerti v MŠ 12/2019

Detail

MŠ Palackého

27.11.2019

Andělská pohádka 11/2019

Andělská pohádka 11/2019

Detail

MŠ Přístavní

07.12.2019

Příprava na čerty - Želvičky 12/2019

Příprava na čerty - Želvičky 12/2019

Detail