Obsah

Vítejte na stránkách stříbrské mateřské školy

 

 

Mateřská škola Stříbro p.o. vznikla v roce 2002, změnou Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1.1.2002.


Místa poskytování vzdělání nebo školských služeb jsou:

 

Mateřská škola je zapojena do projektu "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání"

projekt

Projekt

" ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ STŘÍBRO

- šablona“

spolufinancován Evropskou unií

Anotace:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.června 2017 začala mateřská školka Stříbro realizovat tento projekt. Projekt je zaměřen zejména na podporu dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské, matematiské gramotonosti a inkluzi. V rámci projektu jsme zajistili financování i pro odborně zaměřená tématická setkávání s rodiči dětí v naší mateřské školce, sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol a odbornou osobu školního asistenta a personální podporu v MŠ prostředtnictvím chůvy.

 

Věra Cikánová - ředitelka školky

 

 

V současné době má mateřská škola Stříbro 10 tříd.

Z toho:

MŠ Soběslavova

5 tříd celodenním provozem,

naplněnost - 126 dětí
MŠ Palackého 1 třída s celodenním provozem naplněnost -  24 dětí
MŠ Přístavní 4 třídy s celodenním provozem naplněnost -   96 dětí

 

Kolektiv zaměstnanců tvoří:

  • 18 kvalifikovaných pedagogických pracovnic
  • 3 nekvalifikované pedagogické pracovnice
  • 3 asistenti pedagoga
  • 7 provozních zaměstnanců
  • 9 provozních zaměstnanců školní jídelny

Učitelky pracují podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání, nabízí kvalitní, standardní péči o všechny děti. Stravování poskytují školní jídelny v každé budově mateřské školy.


Přijímání dětí

Přijímáme děti ve věku 3-6 let, výjimečně mladší. Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je na úřední desce, webových stránkách, ve stříbrském tisku. Zápisy na následující školní rok probíhají zpravidla začátkem měsíce května. V případě uvolnění místa může ředitelka dítě přijmout do MŠ i během školního roku, popřípadě vyhlašuje ředitelka školy mimořádný zápis.

 

  

Aktuálně

04.09.2018

Schůzka rodičů

Schůzka rodičů

Detail Aktuality

Nové fotogalerie

MŠ Soběslavova

06.09.2018

školní výlet

školní výlet

Detail

MŠ Palackého

22.06.2018

Pohádka 6/2018

Pohádka 6/2018

Detail

MŠ Pastýřská

02.05.2018

Projekt řemesla- Perníkáři, duben 2018

Projekt řemesla- Perníkáři, duben 2018

Detail