Obsah

Vítejte na stránkách stříbrské mateřské školy!

Mateřská škola Stříbro p.o. vznikla v roce 2002, změnou Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1.1.2002.


Místa poskytování vzdělání nebo školských služeb jsou:

 

Mateřská škola je zapojena do projektu "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání"

projekt

Projekt

" ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ STŘÍBRO

- šablona“

spolufinancován Evropskou unií

Anotace:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.června 2017 začala mateřská školka Stříbro realizovat tento projekt. Projekt je zaměřen zejména na podporu dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské, matematiské gramotonosti a inkluzi. V rámci projektu jsme zajistili financování i pro odborně zaměřená tématická setkávání s rodiči dětí v naší mateřské školce, sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol a odbornou osobu školního asistenta a personální podporu v MŠ prostředtnictvím chůvy.

 

Věra Cikánová - ředitelka školky

 

 

V současné době má mateřská škola Stříbro 10 tříd.

Z toho:

MŠ Soběslavova 5 tříd celodenním provozem,
1 třída s polodenním provozem
naplněnost - 141 dětí
MŠ Palackého 2 třídy s celodenním provozem naplněnost -  47 dětí
MŠ Pastýřská 2 třídy s celodenním provozem naplněnost -  44 dětí

 

Kolektiv zaměstnanců tvoří:

  • 17 kvalifikovaných pedagogických pracovnic
  • 2 nekvalifikované pedagogické pracovnice
  • 4 asistenti pedagoga
  • 1 školní asistent
  • 6 provozních zaměstnanců
  • 8 provozních zaměstnanců školní jídelny

Učitelky pracují podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání, nabízí kvalitní, standardní péči o všechny děti. Stravování poskytují školní jídelny v každé budově mateřské školy.


Přijímání dětí

Přijímáme děti ve věku 3-6 let, výjimečně mladší. Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je na úřední desce, webových stránkách, ve stříbrském tisku. Zápisy na následující školní rok probíhají zpravidla začátkem měsíce května. V případě uvolnění místa může ředitelka dítě přijmout do MŠ i během školního roku, popřípadě vyhlašuje ředitelka školy mimořádný zápis.

 

  

Aktuálně

21.06.2018

Závěrečná besídka, rozloučení s předškoláky- maturita, táborák

besídka na rozloučenou s naší mateřskou školou - srdečně zveme všechny rodiče,prarodiče - bude samostatně na obou třídách -slavnostní ukončení u táboráku,občerstvení pro děti zajištěno z fondu rodičů,ochutnávka dobrůtek od rodičů jako každý rok je mile vítána

Detail Kalendář akcí

22.06.2018

Vyšetření zraku - pouze pro objednané!

Preventivní screeningové vyšetření zraku - Prima VIZUS. Pouze pro objednané!!! Cena 150,- Kč

Detail Kalendář akcí

22.06.2018

Preventivní screeningové vyšetření zraku

Vyšetření zraku objednaných dětí v naší školce proběhne 22. 6. 2018 v 9:45h. Vyšetření zajišťují zdravotničtí pracovníci zařízení Prima Vizus o. p. s. pomocí speciální vyšetřovací videokamery PlusoptiX. Cena 150 kč.

Detail Kalendář akcí

26.06.2018

Závěrečný táborák

Pojďte se s námi rozloučit a společně přivítat prázdniny u táboráku na školní zahradě. Program zajišťuje SRPŠ.

Detail Kalendář akcí

22.03.2018

Přednáška pro rodiče

Přednáška pro rodiče

Detail Aktuality

Nové fotogalerie

MŠ Soběslavova

22.03.2018

vynášení "Morany"

vynášení "Morany"

Detail

MŠ Palackého

07.06.2018

Výlet 6/2018

Výlet 6/2018

Detail

MŠ Pastýřská

02.05.2018

Projekt řemesla- Perníkáři, duben 2018

Projekt řemesla- Perníkáři, duben 2018

Detail