Obsah

Vítejte na stránkách stříbrské mateřské školy

 

Mateřská škola Stříbro p.o. vznikla v roce 2002, změnou Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1.1.2002.


Místa poskytování vzdělání nebo školských služeb jsou:

 

Mateřská škola je zapojena do projektu "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání"

Projekt
MŠ STŘÍBRO ŠABLONY II
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je poskytnutí pedagogům personální podporu prostřednictvím chůvy, pro integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu, dále podpora profesního růstu pedagogických pracovníků a realizace odborně zaměřených tématických setkávání s rodiči dětí v MŠ.


projekt

Projekt

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ STŘÍBRO

- šablona

spolufinancován Evropskou unií

Anotace:

Projekt je zaměřen na jedno nebo kombinaci následujících témat:

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.června 2017 začala mateřská školka Stříbro realizovat tento projekt. Projekt je zaměřen zejména na podporu dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské, matematiské gramotonosti a inkluzi. V rámci projektu jsme zajistili financování i pro odborně zaměřená tématická setkávání s rodiči dětí v naší mateřské školce, sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol a odbornou osobu školního asistenta a personální podporu v MŠ prostředtnictvím chůvy.

 

Věra Cikánová - ředitelka školky

 

 

V současné době má mateřská škola Stříbro ve třech budovách 11 celodenních tříd.

Z toho:

MŠ Soběslavova

5 tříd s celodenním provozem

MŠ Palackého 2 třídy s celodenním provozem
MŠ Přístavní 4 třídy s celodenním provozem

Každá budova MŠ disponuje moderně vybavenou školní kuchyní a poskytuje dětem školní stravování.

 

Kolektiv zaměstnanců tvoří:

  • 23 kvalifikovaných pedagogických pracovnic
  • 1 nekvalifikovaná pedagogická pracovnice
  • 4 asistenti pedagoga
  • 6 provozních zaměstnanců
  • 9 provozních zaměstnanců školní jídelny

Učitelky pracují podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání,Nabízí kvalitní, standardní péči o všechny děti.


Přijímání dětí

Přijímáme děti ve věku 3-6 let, výjimečně mladší. Pro děti mladší 3 let je přizpůsobená třída v MŠ Přístavní. Pro přijímání dětí ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je na úřední desce, webových stránkách, ve stříbrském tisku. Zápisy na následující školní rok probíhají zpravidla začátkem měsíce května. V případě uvolnění místa může ředitelka dítě přijmout do MŠ i během školního roku.

 

  

Aktuálně

Nové fotogalerie

MŠ Soběslavova

27.09.2023

Sklizeň brambor u Sluníček

Sklizeň brambor u Sluníček

Tolik brambor z pár brambor ;)

Detail

MŠ Palackého

27.09.2023

Sportovní dopoledne v MŠ

Sportovní dopoledne v MŠ

Děkujeme firmě Canpack Czech za medaile a sladkou odměnu.. :)

Detail

MŠ Přístavní

07.07.2023

Vystoupení učitelů ZUŠ Stříbro

Vystoupení učitelů ZUŠ Stříbro

Hudební vystoupení

Detail